weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo, nešťasné nedorozumnění

Rumburská zastupitelstva většinou probíhají jako poměrně dobře secvičená vystoupení, málokdy promluví víc jak tři zastupitelé, ruce však umějí zvednout skoro všichni.
Dnešek (4/4/2012) byl jednou z výjimek, ke slovu se dostali (nebo byli k promluvě vyzváni) skoro všichni a stejně to nestačilo. Jednání bylo přerušeno a bude pokračovat za týden.

Z probírané agendy stojí za zmínku protest Unilesu proti rozhodnutí rady pronajmout městské lesy Lesnické škole ze Šluknova a smlouva, kterou město uzavřelo s firmou Forbes Games na provoz heren ve městě v příštích (nikoli původně navrhovaných deseti, ale) pěti letech (tady a tady).

Jakkoli mám odpor k tomuto druhu podnikání, monopol ve městě pro jednu firmu je trošku zvláštní.


Potom přišel na pořad jednání bod, ve kterém zastupitelstvo projednávalo pozastavení usnesení rady města, které navrhl starosta města Sykáček.

Stručně: jedná se o nejasnosti, které provázely nákup elektronického systému Ezak, nástroje, který městům umožňuje naprosto transparentně a korektně vypisovat výběrová řízení, která nemohou být prakticky zmanipulovaná.


Byl to bod jednání, který se předpokládal, a přilákal na jednání velký počet (na Rumburk) občanů města a zástupců médií.

Krátce tu rozpravu popsat nelze. Důležitý vzkaz k veřejnosti je, že většina diskutujících se shodla na tom, že bez Ezaku (nebo podobně nastaveného systému) radnice jen těžko získá důvěru voličů i podnikatelů a přesvědčí, že zakázky jsou vypisovány a hodnoceny korektně.

V rámci tohoto bodu vypluly na povrch zejména problémy, které má vedení radnice ve vzájemné komunikaci, které pomalu spěly k dalšímu odvolávání starosty Sykáčka i místostarosty Švába.


K tomu však nakonec nedošlo, neboť zastupitel Dvořák se koukl na hodinky, zjistil, že musí ráno brzy vstávat, a navrhl jednání na týden přerušit, na což všichni poměrně bystře přistoupili.
Pokračování tedy příští týden.
A všechno může být jinak.
Dobrou noc.

Zív.

Tagy