weby pro nejsevernější čechy

Spolek přátel Rumburku se připojil k akci Ukliďme svět! 2015

Pět desítek obyvatel Rumburku se v neděli 12. 4. 2015 připojilo k mezinárodní kampani Clean Up the World – Ukliďme svět!

V odpoledních hodinách se příznivci čisté přírody vydali k Pstružnému potoku a do okolí naučné stezky Dymník. Akce se zúčastnili rodiče s dětmi a senioři. Do lesa za rumburským koupalištěm obyvatele města svolal Spolek přátel Rumburku. Na úklidové akci se podílel také JUNÁK – Český skaut, středisko Rumburk a ve vysokém počtu členové Romského sdružení Rumburk. „Během tří hodin se na 4 km úseku sesbíralo devět pytlů vytříděného odpadu a jedenáct pytlů směsného odpadu. V hojně navštěvované oblasti příměstského lesa poblíž interny Lužické nemocnice se nalezl jeden nefunkční televizor, tři pneumatiky, rozbité boby, koberce a PET lahve,“ shrnul výsledek úklidové akce předseda rumburského spolku Radek Polena. Pro účastníky akce Ukliďme svět! bylo po jejím skončení připraveno opékání vuřtů a pro dvě desítky dětí soutěže. Sesbíraný odpad odveze Lesní správa Rumburk. Zopakování úklidové akce plánuje Spolek přátel Rumburku na podzim letošním roku. Akce Ukliďmě svět“ v Rumburku podpořily: Lesy ČR, Český svaz ochránců přírody a Ventura – velkoobchod a maloobchod nápoji.

Úklidová kampaň Clean Up the World má kořeny v Austrálii. V České republice se pořádá od roku 1993. Koordinátorem kampaně v ČR je Český svaz ochránců přírody. Akce se pořádá průběžně po celý rok, obvykle v jarním a podzimním termínu.

Klára Mágrová