weby pro nejsevernější čechy

Hieronymovi následovníci a části celku, dvě výstavy v Drážďanech

Minule jsme byli v Drážďanech v supermarketu pro nebožtíky (v residenčním zámku) a hned v dalším patře můžete si prohlédnout zejména grafiky Hieronyma Bosche, respektive jeho žáků, kteří rozvíjeli jeho poněkud bizarní výtvarný svět.

Jak je psáno: Surreálná atmosféra a tajuplné scény z obrazů tohoto pozdně středověkého umělce fascinovaly nejen jeho současníky, ale i další generace umělců, kteří se jím inspirovali, nebo jej napodobovali. Na nejnovější výstavě je prezentován tento posmrtný život Boschova úžasného světa v dobovém grafickém a malířském umění od raného novověku až do 18. století.

K rozšíření motivů z Boschových obrazů po celé Evropě nejvíce přispělo umělecké nakladatelství Hieronyma Cocka a Volcxkena Diericxe z Antwerp nazvané „Aux Quatre Vents“ (U čtyř větrů). Toto nakladatelství, jež bylo ve své branži nejvýznamnější na sever od Alp, se kromě map, vedut a reprodukcí antického a italského umění zabývalo i tiskem grafik v boschovském stylu, které se posléze staly předlohami pro řadu významných umělců, jako byl např. Pieter Bruegel starší.

sv antonin

Za mě je veliká škoda, že se z větší části jedná o drobné rytiny, které bych při své jeden a půl dioptrii raději viděl pořádně nazvětšované, naštěstí je k výstavě k dispozici i katalog za pětadvacet éčeka za ty to rozhodně stojí ačkoli text je pouze německy. Když totiž ty obrázky pomalu prohlížím, vidím tam i všechny další Boschovy následníky, kteří na výstavě nejsou zastoupeni. Třeba Michala Hrdého. Ach jo.

blazen

Druhou výstavu najdete na nábřeží (kousek jako vod náplavky pražácí)) v budově Lipsiusau a jmenuje se Části celku.

Uvidíte tady exponáty z Umělecko — průmyslového muzea, které sídlí na zámku v Pilnitz. Nejde tu jaksi primárně o exponáty samotné (i když samozřejmě ano!), ale o vztahy mezi nimi. Často jde i o vztah mezi něčím a ničím, to když část sbírky chybí.

To správné slovo, které se tu hodí, je kontext.

O tom, jak je představu lehko zmást, může posloužit tenhle krab, který se stal jedním ze symbolů této výstavy. Vyskytuje se na plakátech a informačních kanálech této výstavy a dělá dojem opravdu velkého kusu. Že?

krab

Skutečnost je o poznání rozdílná)

krab2

(1,55 x 3,5 cm)

A tak je to tady v Lisiusbau se vším.

Jestli na výstavu zajdete, určitěvás bude zajímat, co se to píše na té tapetě, která zdobí zdi expozice. Je to prosím zdánlivě nekonečná řada inventárních čísel sbírky – od čísla jedna z roku 1873, což byla „vinná sklenka se zlatým lemem z Porýní“.Nevím jestli je pořád poslední, ale v materiálech k výstavě se jako o nejnovější mluví o položce číslo 55712.

Tahle výstava je otevřena do 21/6/15, Boschovi následovníci do 15/6/2015 a na obě platí jedna vstupenka za dvanáct éček. Podrobnosti o vstupném hledejte na stránkách drazdany.info, kde najdete o tomhle městě skoro všechno.

Tagy