weby pro nejsevernější čechy

Festival Pro zdraví v DK Rumburk

V sobotu 11. dubna se uskutečnil v DK v Rumburku festival pro zdraví, který všemožně uspořádala Bára Součková (na úvodce). Já tam byl a i když nežiji nikterak zdravě, festival mi dal v celku mnoho informací k lepšímu stravování, duševní pohodě, aktivnímu odpočinku. Snažím se tím jakž takž i řídit.

Zpráva dorazila od Báry, hlavní organizátorky:

Festival Pro zdraví se těšil ze slušné návštěvnosti

V sobotu 11. 4. proběhl v DK Střelnice v Rumburku první ročník festivalu Pro zdraví, který nabídl během jednoho dne přednášky na téma zdraví z různých pohledů. Konkrétně se v jednotlivých příspěvcích prolínala témata výživy, pohybu, duševní hygieny, prevence a civilizačních chorob.

Cílem celého festivalu bylo v prvé řadě oslovit širokou veřejnost, a to od mládeže až po seniory, ale také vzdělávací instituce. Dále pak zvýšit povědomí o nutnosti péče o zdraví v každém věku s důrazem na období dětství, kdy se zakládají stravovací a pohybové návyky.

Na festivalu vystoupilo pět odborníků se zajímavými tématy. Vzhledem k tomu, že jeden z nich se musel omluvit a nepřijel, měli návštěvníci jedinečnou možnost shlédnout jako náhradní program film Cukr-blog, který byl doposud k vidění pouze v rámci filmového festivalu Jeden svět.

Nechyběl ani doplňující program, který přilákal pestrou škálou občerstvení. Návštěvníci ochutnali dobroty z vegetariánské jídelny Šhambala z České Lípy, masojedlíci zase nabídku bio hovězích roštěnek s bramborem z restaurace Střelnice. S čajovým i kávovým menu přispěla rumburská čajovna Domeček Na Kopečku, s dalším netradičním občerstvením pak místní obchod Žijme zdravě. Nechyběl ani Ekokrámek s ovocem a zeleninou, raw občerstvení manželů Havlasových a sladké zpestření od studentů z gymnázia Rumburk. Vše příjemně doplnila i duševní potrava v podobě knih z knihkupectví Kalivoda.

Na tomto místě patří velký dík všem účinkujícím, ale i těm, kteří se podíleli na doprovodném programu, organizátorům a dobrovolníkům.

Poděkování patří také Schrodingerově institutu, který měl hlavní podíl na finanční podpoře, dále pak Domu kultury Střelnice, M studiu a společnosti Nobilis Tillia.

Ráda bych poděkovala všem divákům, kteří i přes krásné počasí přišli a svoji přítomností podpořili festival.

Mgr. Barbora Součková (organizátorka akce)

Zde naleznete více fotek.

Tagy