weby pro nejsevernější čechy

Závěrečné setkání k projektu „Individuální podpora na cestě do práce“

Agentura Pondělí je nezisková organizace působící ve Šluknovském výběžku jakožto průkopník podporovaného zaměstnávání pro osoby s handicapem, a to již od roku 2001. Se vzrůstajícími možnostmi čerpání dotací z evropských fondů nezůstávají asistenti agentury pozadu a na jaře roku 2013 se zapojili do dvouletého projektu „Individuální podpora na cestě do práce“. Podporované zaměstnávání v Agentuře Pondělí touto dobou bylo v těžkém útlumu, avšak díky novým možnostem, a to zejména finančním, jsme mohli tento program znovu probudit z dlouhodobějšího zimního spánku. Po dobu trvání projektu jsme oslovili mnoho zaměstnavatelů, abychom pomohli najít práci lidem, kteří si nemohou či se jim nedaří najít práci kvůli zdravotním omezením jakéhokoli typu. Setkali jsme se s vozíčkáři, lidmi trpící chronickými bolestmi zad, s duševně i s mentálně nemocnými, i s lidmi se sociálním znevýhodněním na okraji společnosti. Nebála bych se říci, že řadě těchto lidí se nástupem do zaměstnání dost změnil život, a to nikoli negativně. Díky mzdovým prostředkům, které jsme zaměstnavatelům nabízeli po dobu půl roku, byla jejich motivace zaměstnat člověka s handicapem výraznější a mohli bychom tento půl rok považovat za delší zkušební dobu. Někteří si poté tohoto člověka nechali jako stálého zaměstnance, někteří ne. Ovšem jakákoli zkušenost a možnost integrace je pro člověka s handicapem posun dál a velké know-how. Touto cestou bych zpětně chtěla všem zaměstnavatelům poděkovat, že tuto možnosti našim uživatelům dali.
A nyní zpět k předmětu našeho článku, a to k závěrečnému setkání k projektu dne 25.3.2015. Shodli jsme se na tom, že by nebylo špatné celý projekt nějak – řekněme slavnostně – zakončit. Setkání se odehrávalo v prostorách kulturního domu Střelnice v Rumburku, kam jsme pozvali v podstatě všechny účastníky projektu od zaměstnavatelů Šluknovského výběžku, zaměstnanců Agentury a jejích uživatelů přes opatrovníky a pracovníky úřadu práce. Připravili jsme si prezentaci s tématikou podporovaného zaměstnávání a postřehy z projektu, promítli fotky z rozličných pracovních prostředí, sdíleli naše nové poznatky s ostatními. K našemu milému překvapení více jak polovina pozvaných zaměstnavatelů dorazila a dokonce se s námi podělili o zkušenosti, zpětnou vazbu z naší spolupráce. Pochopitelně se také vyjádřili naši uživatelé svým jedinečným způsobem, což jako vždy příjemně zpestřilo program. Po společné debatě nás čekala neoficiální část, a to občerstvovací a debatovací. Přichystali jsme pro všechny skromný raut, při kterém byla možnost si nevázaně popovídat ať už o práci nebo čemkoli jiným, poznat nové tváře.
Jelikož ale nežijeme v pohádce a ne vždy má každý příběh úplně dobrý konec, pojďme se pozastavit nad tím, co dál… Projekt po dvou letech skončil a jak odpovědět na otázku, co bude se všemi, co potřebují naši pomoc a my již nemáme asistenty a finance na jejich podporu? Jak přirozeně navázat na nově vzniklou věc, když není z čeho? Nezbývá než se snažit vytrvat z příspěvků, co nyní máme, vše okleštit, jak se dá a doufat, že někdy… někde… bude zase nový projekt.
Tým podporovaného zaměstnávání Agentury Pondělí