weby pro nejsevernější čechy

Kaple pod Partyzánským vrchem (Císařský)

Za finanční podpory Nadace VIA a ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech z České Lípy, realizovalo Město Šluknov opravu Mariánské kaple v Císařském (pod kopcem Partyzán) a podařilo se tak zachránit další drobnou sakrální památku na území města.

Požehnání Mariánské kaple a představení veřejnosti proběhne dne 23.05.2015 od 13:30 hod. za účasti pana faráře Pavla Procházky a vedení města Šluknov, a to krátkým průvodem od instalované infotabule u č.p. 290 Císařský – pan Navrátil.

Kamenná kaple pod Partyzánským vrchem (katastr: Císařský / obec: Šluknov)

Kaplička stojí na louce mezi horní částí osady Císařský a Partyzánským vrchem na parcele 1337/1.

pred.jpg

pred_2.jpg

Stav kaple před opravou

Popis: Kaplička je vyzděná z pískovce a místního čediče. Na přední straně je vstup s pískovcovým portálem a ve štítě nad ním je nika. Vzadu je stavba půlkruhově ukončená. Na dřevěném krovu s latěmi je položena imitace břidlicových střešních tašek. Vnější omítka je hrubozrnná s hladkými svislými a vodorovnými rámy. Kolem kapličky je vysázeno 5 mladých lip a před kapličkou je nová kamenná lavička.

Historie: Kaple „Botzen Kapelle“ byla postavena na polní cestě „Botzensteig“, vedoucí z Císařského po úpatí Partyzánského vrchu do Velkého Šenova. Roku 1796 ji nechal vystavět sedlák Josef Mautsch z domu č.p. 164. Ke kapli se váže pověst o zázračném uzdravení dítěte z oční nemoci.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2014: Před opravou z kapličky zbývaly už jen zhroucené obvodové zdi. K opravě byl použitý původní materiál ze zničených části stavby včetně pískovcového portálu. Obvodové zdi se štítem byly dozděny a celá kaplička byla zvnějšku i zevnitř omítnuta, nahoře byl osazen nový dřevěný krov s latěmi a střešní krytinou, imitující břidlicové tašky.

kaplicka.jpg

kaplicka_2.jpg

Obnovená kaple 27. 10. 2014

Obnovu stavby realizoval člen spolku ing. Vojtěch král z Oken u Doks, Město Šluknov zde nechalo vysadit pět mladých lip a osadit kamennou lavici k posezení.

Finanční prostředky na obnovu věnovala Nadace VIA (prostřednictvím grantu, který získal spolek Drobné památky severních Čech) a významnou částkou se na obnově podílelo také Město Šluknov.

Tagy