weby pro nejsevernější čechy

Art brut v Rumburku …. výstava obrazů lidí s postižením k vidění právě teď

Další z akcí, kterou se Agentura Pondělí připojuje k Týdnům pro duševní zdraví, je výstava obrazů uživatelů agentury v Městské knihovně v Rumburku. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 2.října v 16 hodin, obrazy budou vystaveny do 31.října 2012.
Výstava poskytuje jedinečnou možnost potkat se s tvorbou lidí, kteří mají různé zdravotní postižení a pravidelně se v Agentuře Pondělí společně výtvarně setkávají, aby tvořili uvolněným způsobem bez estetických aspirací tzv. Art brut (syrové umění ). Sami o sobě říkají: „Malujeme pro to, abychom se uvolnili a vyjádřili, co právě uvnitř cítíme. Proti „kulturnímu umění“ stavíme životnost, působivost a syrovost v našich výtvorech. Obrazy nás zachycují takové, jací jsme.“

Akce Týdny pro duševní zdraví vznikla již počátkem devadesátých let v Praze ve snaze ukázat důležitost duševního zdraví a demytizovat téma duševní nemoci, později se tato akce rozšířila do celé republiky a stala se pravidelnou součástí života různých poskytovatelů sociálních služeb, v tento čas se pravidelně konají různé akce pro širokou i odbornou veřejnost. Agentura Pondělí se k Týdnům pro duševní zdraví poprvé připojila v roce 2005.

Malování a výtvarné tvoření je jeden z nabízených programů služby Sociální rehabilitace, kterou ve Šluknovském výběžku poskytuje Agentura Pondělí dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. „V každodenní praxi to znamená, že s našimi uživateli trénujeme činnosti potřebné v domácnosti, ale i při jednání na úřadě, při cestování dopravními prostředky nebo pracovní návyky nutné k získání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí“ říká Monika Lampová. A doplňuje: „A vedle toho nabízíme spoustu dalších volnočasových aktivit, naši uživatelé mají možnost výtvarně tvořit, hrát divadlo, jezdí na výlety a účastní se dalších akcí pořádaných v místní komunitě.“

Tagy