weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2015

Doufám, že se nenajde ve Výběžku moc takových, kteří by nevěděli, že jednou do roka se otevírají dveře svatostánků po celé republice všem zájemcům. Tedy, alespoň někde… V pátek 29. května 2015 proběhne další ročník Noci kostelů.

Jednu pozvánku už jsme tady měli, Rumburk a Jiříkov jsou v tomhle ohledu spolehliví, každoročně.

noc_kostelu_souhrn.jpg

noc_kostelu_loreta.jpg

noc_kostelu_filipov.jpg

noc_kostelu_evangelici.jpg

Podle webu Noci kostelů se oficiálně přihlásila i další města a místa, k nimž nemáme plakáty:

Dolní Poustevna, kostel sv. Michaela archanděla

19:00 – 19:30 Výtvarné dílny a kostelní pátrání pro děti

19:30 – 19:45 Kouzelné flétny (Vystoupí žáci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna pod vedením T.Kunzeové)

19:45 – 20:00 Drak (Vystoupí dramatický kroužek dětí ze základní školy)

20:00 – 20:15 Varhanní hudba (Vystoupí žáci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna pod vedením P.Kalčíkové)

20:15 20:30 Hudební vystoupení – paní Petra Kalčíková (klávesy) + slečna Tereza Kunzeová (flétna)

Informace o kostele svatého Michaela Archanděla v Dolní Poustevně

Kostel je postaven v pseudogotickém slohu. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem. Stavba kostela byla zahájena vysvěcením a položením základního kamene dne 13. srpna 1854 a ukončena byla 1. září 1855. V tomto měsíci byl kostel se souhlasem biskupa litoměřické diecéze Mons. Dr. Wenzel. Anton. Frinda vysvěcen a zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi.

Oltář sv. Jana Nepomuckého je od J. Hájka z roku 1769 a byl přenesen z původní kamenné kaple, kterou dnes připomíná již jen kříž z 19. století a lípy osázené kolem (pobíž hlavní křižovatky). Obraz na oltáři byl vytvořen J. Grussem z Lipové a pocházel z roku 1826. V dnešní době je hlavní obraz z pozdější doby a během roku, podle liturgie, se zde střídají tři obrazy. Po většinu roku je na oltáři obraz sv. Michaela Archanděla, v adventní době se dává obraz sv. Rodiny a v době postní je vystaven obraz Ukřižování Krista.

Po obvodu chrámové lodi je plastická dřevěná křížová cesta z konce 19.století. V období adventu se staví v kostele betlém, který pochází ze třicátých let minulého století. Krajinu modeloval zdejší rodák pan E. Krause se svými spolužáky. Figury pocházejí z řezbářských dílen ze Šluknova a Králoství.

Na kúru se nacházejí varhany od firmy REISS z Gersdorfu.

Vitrážová okna v kostele jsou dary místních rodáků a křesťanů z Dolní Poustevny a i ze Sebnitz.

farnostpoustevna.estranky.cz

Adresa kostela: Lobendavská 112 / GPS: 50°59’7.770″N, 14°17’21.009″E / Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radka Kreibichová

Jiřetín pod Jedlovou, kostel Nejsvětější Trojice

19:00 – 21:00

GPS: 50°52’28.161″N, 14°34’28.205″E, Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Koudelka, pavuok@seznam.cz

noc_kostelu_mikulasovice.JPG

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše

18:00 Zahájení – zvonění – komentovaná prohlíka kostela – výstava antependií (vyšívaných oltářních pláten)

19:00 Výstava fotografií – Velikonoční jízda 2015, Možnost prohlídky varhan

20:00 Výstup na věž kostela, výstava starých modlitebních knížek

21:00 Koncert Mikulášovického pěveckého sboru, za doprovodu varhan

23:00 Výstup na věž kostela

00:00 Zamykaní kostela

Informace o kostele svatého Mikuláše v Mikulášovicích

Již v roce 1346 měly Mikulášovice kostel, který spadal pod arcidiecézi Sebnitz a Hohenstein, tehdá se odváděla církevní daň ve výši jedné Marky biskupství Míšenskému. Kostel byl malý a pravděpodobně dřevěný. V roce 1551 za Pánů von Schleinitz a dědičného rychtáře Jacobiho začala stavba malého kostelíka s věží, stavba trvala do roku 1555.

Kostel tehdy ještě neměl zvony, tak se svolávalo k bohoslužbám řehtačkou a kostelník, který byl oděn do červeného pláště prý procházel vesnicí a ohlašoval neděli.

Po třicetileté válce přibývalo obyvatel a kostel již nestačil, proto byla zahájena přístavba kostela, dne 29.dubna 1691 se začalo s výkopem nových základů. Stavba byla dokončena v roce 1695, v roce 1684 byly odlity nové zvony. V roce 1701 byla zvýšena věž pocházející z roku 1555.

Jelikož kostel již pro obyvatelé nestačil, začalo se v roce 1743 s výstavbou dnešního kostela a to za faráře Antona Erbena Schönerbena a za rychtáře Johanna Christiana Liebsche. Mikulášovický kostel je jeden z největších a nejkrásnějších kostelů výběžku a je zasvěcen svatému Mikuláši. Stavbu započal Zacharias Hoffmann, a v roce 1747 ji převzal stavitel Jacob Wähner z Prahy, který se v Mikulášovicích narodil. Tento stavitel ještě změnil plány a kostel zvětšil, tak dosáhl kostel délky 50m, výšky 18m a šířky 20m. Nový kostel protíná starý a je orientován na sever. Ze starého kostela byla zachována jen dnešní kaple. Kostel byl vysvěcen v roce 1751, kdy byl přítomen i sám hrabě Leopold zu Salm-Reifenscheidt.

Kostel zdobí krásný oltářní obraz svatého Mikuláše na hlavním oltáři, který namaloval Johann Lucas Kracker. Mino hlavní oltář se v kostele nacházejí oltáře boční, napravo je to oltář sv. Jana Nepomuckého, na levé straně je to oltář sv.Josefa. Po levé straně hlavní lodi je umístěn oltář Božského dítěte, v boční kapli je to oltář Panny Marie bolestné (Pieta z 15. st., která oltář zdobila je umístěna ve Vlastivědném muzeu v Děčíně), oltář svaté Gaudentie, který je zhotoven ve stylu empíru byl do kaple byl umístěn v roce 1855, dále kapli zdobí oltář Panny Marie Lurdské zhotovený v období historismu.

Varhany byly zhotoveny firmou bratří Rieger v Krnově, objednány byly v roce 1901, tehdy to byly jedny z největších varhan v Čechách, mají dva manuály a přes 2000 (??? 2500) píšťal.

farnostpoustevna.estranky.cz

GPS: 50°57’58.716″N, 14°21’38.454″E / Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Roman Klinger

Objevil jsem i plakátek z místa, které na oficiálním seznamu není:

noc_kostelu_studanka.jpg

Nicméně je tu daleko víc krásných kostelů, které by si takovou propagační akci ujít nechat nemusely. A třeba takové město, které má kostelů hned několik, si ani neškrtne, loni zachraňoval situaci alespoň nekostelní prostor, letos se mi nic nedoneslo.

Tak alespoň nějaké tipy z okolí:

noc_kostelu_ks.jpg

noc_kostelu_benesov.jpg

A pro připomenutí – rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 -> poprvé, rok 2012 -> podruhé, rok 2012 -> potřetí, rok 2011 ->

Tagy