weby pro nejsevernější čechy

O Rumburské vzpouře a pamětních deskách

Obyvatelé Rumburku si mohou každoročně připomenout události z května roku 1918, kdy ve městě vypukla Rumburská vzpoura.

Vzpouru vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku z 21. května 1918 v Rumburku připomínala i řada pamětních desek. Málokdo asi zaznamenal, že desky postupně opustily svá místa. Dnes je již nenajdeme ani na vstupní budově do někdejšího zámku (okresního soudu), ani na budově Základní školy v Tyršově ulici. Do léta 2013 visely poslední dvě pamětní desky na budově bývalého okresního soudu (dnes Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie). Pak někdo neznámý zjistil, že jim bude mnohem lépe ve sběrně druhotných surovin či v soukromé sbírce. Bližší osud dvojice pamětních desek z drahého kovu se nepodařilo dohledat.

Díky impulsu od jednoho ze všímavých obyvatel Rumburku se otázka znovuosazení pamětních desek dostala na podzim roku 2013 na program jednání Komise státní památkové péče při Radě města Rumburk. Pravda, dál se příběh trochu zasekl a zpozdil. Dnes je však již možné říci, že v květnu letošního roku se podařilo obě pamětní desky osadit. Jedna visí na objektu bývalého zámku a připomíná existenci budovy okresního soudu a Rumburskou vzpouru. Druhá deska se nachází na vstupní renesanční bráně a upozorňuje na existenci vlastního zámku.

Zvolen byl jiný formát a text pamětních desek nekopíruje dobově poplatný originál. Dvě pamětní desky formátu A3 vyrobila firma Kavalír z Prahy. Náklady na výrobu na sebe vzali vlastníci objektů – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie a Město Rumburk. Nenechavci mohou zůstat v klidu, pamětní desky se jen tváří jako kovové. Vyrobeny jsou z dvouvrstvého plastu s patinou broušeného bronzu. Zůstanou i nadále na svých místech? A třeba časem dojde i na obě renesanční stavby pod deskami…

Klára Mágrová

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Tagy