weby pro nejsevernější čechy

Mýty a fakta heydrichiády v rumburské knihovně

Spolek přátel Rumburku uspořádal v Městské knihovně Rumburk přednášku s názvem Mýty a fakta heydrichiády. Téměř celý společenský sál se naplnil 9. června v 18 hodin. Symbolicky k datu pohřbu Reinharda Heydricha.

Přednášejícím byl Roman Liščák, učitel tvorby grafického designu na polygrafce, který je historií očividně velmi nadšen. Tvrdí, že jeho vztah k historii je zakořeněný hluboko rodinných vzpomínkách. Mohl čerpat i z vyprávění své babičky, která vídávala Heydricha osobně, když projížděl kolem ní. To vše jen přidalo na autentičnosti celé přednášky.

K prezentaci dobových fotografií a jiných dokumentů sloužilo plátno uprostřed místnosti. K dobrému celkovému dojmu napomohla i výzdoba kolem. K vidění byla figurína československého vojáka, dobové vyhlášky, dokumenty a hlavně věrné kopie zbraní (zcela nefunkčních), které byly použity při atentátu na zástupce říšského protektora Heydricha.

Velmi pěkně graficky zpracovaná prezentace měla několik částí. Než jsme si tedy vyslechli podrobnosti o samotném atentátu, mluvilo se o vzniku protektorátu, politice v něm, propagandě, nezapomnělo se na všechna důležitá jména hrdinů domácího odboje, na výcvik v Anglii, na antisemitismus… Dozvěděli jsme se též o jiné Heydrichově stránce – byl to houslista, klavírista, měl rád šerm.

Velká část byla věnována průběhu atentátu a poté boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Podrobný popis Gabčíkovy nepovedené střelby a následnému hodu bomby z rukou Kubiše zpestřily rekvizity jako je plášť, klobouk, brašna a již zmíněné kopie zbraní, které byly během akce skutečně použity.

Zasvěceni jsme byli také tím, jak složitý a dlouhý byl boj mezi sedmi parašutisty a příslušníky SS. Vyprávění o tomto sedmihodinovém masakru a zároveň obrovském odhodlání bojovat do posledních sil, bylo opravdu silné.

I když slavný atentát trval zhruba pouhých dvacet sekund, dalo by se o něm diskutovat opravdu sáhodlouze. V úterý mluvil zpaměti Roman Liščák skoro dvě hodiny a poté dal ještě velký prostor mnohým dotazům. S velkým zájmem se polemizovalo, debatovalo a vyměňovaly se různé názory. Vyslechnout si tuto působivou přednášku o klíčové události našich dějin přišly generace převážně starší, ale i mladší.

Poukázáno bylo také na to, že plno učebnic uvádí, že byl spáchán atentát na Heydricha. Nač ale slovo spáchán? Parašutisté byli pachatelé? Přednášející vnuknul myšlenku, že mnohem lépe vyzní formulace ,,atentát byl proveden.“ Vyzýval k tomu, že parašutisté byli hrdinové, kterých bychom si měli dodnes vážit, protože tento čin provedli pro dobrou věc. Zazněl také citát od George Santayany ,,Kdo nezná svou minulost, je odsouzen si ji zopakovat.“ To vše jsme se dozvěděli.

Fotogalerie od Iva Šafuse:

Tagy