weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk obdržela certifikát Českého systému kvality služeb

Barokní sakrální památka Loreta Rumburk je od června 2015 nositelem certifikátu Českého systému kvality služeb.

Foto: Vstupní budova Lorety Rumburk (Jiří Stejskal)

Na základě úspěšného certifikačního procesu se zařadila mezi 319 certifikovaných organizací v České republice. V kategorii Atraktivita a infrastruktura cestovního ruchu je takových institucí v Ústeckém kraji sedm. Celoročně přístupná sakrální kulturní památka Loreta Rumburk nabízí rodinám s dětmi, turistům i poutníkům netradiční prohlídky, výstavy a koncerty duchovní hudby. Návštěvníci Českého Švýcarska mají na výběr, zda v Loretě Rumburk stráví čas prohlídkou, zážitkem nebo ztišením. Sakrální památku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Platnost certifikátu je tři roky. Jedním z povinností nositele certifikátu Českého systému kvality služeb je během každého roku platnosti certifikátu provést několik opatření, jež povedou k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb. Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj. Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Více www.csks.cz.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy