weby pro nejsevernější čechy

Soutěž Mladých zdravotníků 2015

Zpráva ze soutěží Českého červeného kříže v Jílovém u Děčína a Mostě
V oblastním kole Mladých zdravotníků, které proběhlo 29. května 2015 v Jílovém u Děčína, reprezentovala Rumburk hned tři družstva dětí Zdravotnického kroužku DDM Rumburk. Svěřenci paní učitelky Mgr. Mirky Mackové museli zvládnout například praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postižených, obvazovou techniku i některé nesoutěžní disciplíny, jako třeba znalost léčivých rostlin. Paní učitelka připravila své mladé zdravotníky tak dobře, že si hned dvě družstva přivezla pohár a jedno z nich vybojovalo dokonce postup do krajského kola. To se uskutečnilo o týden později v Mostě (5. června 2015) a zde skončila hlídka rumburských mladých zdravotníků v silné konkurenci na obdivuhodném 2. místě! Jen o vlásek jí tak unikl postup do republikového kola..

IMG 3929
Český červený kříž každoročně organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je vždy rozdělena na dvě části – pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny. Soutěž je postupová – vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol poté měří síly v národním kole. V některých okresech z důvodu velkého zájmu o soutěže ČČK organizuje i základní a okrsková kola.
Soutěže Mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové). Družstva mohou do soutěže vyslat:

  • základní školy a víceletá gymnázia
  • místní skupiny ČČK
  • dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží

Na závěr rozhodně stojí za zmínku, že nebýt dlouholeté a obětavé práce paní učitelky Mgr. Mackové s jejími dětmi, nevyrůstala by pro Rumburk nová a tolik potřebná generace zdravotnických nadějí. Patří jí za to veliké uznání a díky nás rodičů i rumburské veřejnosti obecně. Přejme jí rovněž hodně sil, dostatek motivace do další práce s dětmi a řadu dalších společných úspěchů a krásných výsledků.
Andrea Semerádová