weby pro nejsevernější čechy

Ovčáček! Jedu, jedu…!

Ráno se kouknu na kalendář a ono to letí! My, nezaměstnaní před-důchodci, totiž občas ztrácíme pojem o čase. Já osobně někdy ztrácím i pojem o tom, co je nahoře a co je dole, co je sladké a co slané, co je dobro a co je zlo. Někdy se mi stává, že i tak nějak zbytečně blábolím… Kde jsme to byli? Aha, datum.

Chci tím připomenout, že dny pana Ovčáčka, to je ten úhledný, přeúhledný fámulus prezidenta, jehož jedním z mnoha úkolů je též nalézt novinový (časopisecký) text Ferdinanda Peroutky s názvem “Hitler je gentleman”, se pomalu krátí.

Do konce června by pan Ovčáček měl ten text najít, jinak sáhne hlava státu do vlastní peněženky, aby hledání ztraceného textu sám zafinancoval a popohnal.

Jenže, to nějak nedává smysl. Když po odplynutí měsíce června pan Ovčáček nenajde hledaný text, znamená to, řekl bych, že krutě, zásadně, zcela a významně selhal. Za naše tvrdě na daních odvedené peníze pan Ovčáček (možná dokonce i v pracovní době) civěl do článků v mnoha ročnících revue Přítomnost, naučil se mnohá jemu neznámá písmenka, přiučil se novinářskému řemeslu od dobových místrů slova i myšlenky, doplnil si celkově všeobecné vzdělání – a pořád ani ťuk. Tedy ani ťuk jak v tom smyslu, že zatím nenašel hledaný článek, kterým měl pan Peroutka údajně vychvalovat Hitlera jako “gentlemana”, ale ovšem také v tom jiném smyslu, že totiž panu Ovčáčka ani intenzivní dotek s myšlenkovými giganty první československé republiky nijak zvlášť nepomohl… Pořád má vystupování a vyjadřování druhého tajemníka okresní kulturní komise Svazu socialistické mládeže tak kolem roku 1985…

A to je jenom ta neškodná část celé té natroublé kampaně, kterou současný “Hrad” rozjel… Pravděpodobně jednak proto, aby se dokonale rozhádal s celou novinářskou veřejností tím, že bezprecedentně, lživě a buransky napadne jednu z domácích novinářských ikon. Za druhé pak proto, že taková pěkná, špinavá, vykonstruovaná, nesmyslná kampaň nádherně zakryje řetězce lapsů, keců, vejšplechtů, popřípadě přímo nezakrytých urážek, které hlava státu dokáže jako na běžícím pásu produkovat…

Tak popřejme panu mluvčímu do posledního týdne jeho pátrání po neexistujícím článku víc, než hodně štěstí. Od 1. července může začít hledat článek s názvem “Zeman je gentleman”. No, nebo ho můžře rovnou napsat, to bude jistější…