weby pro nejsevernější čechy

Na kávu do Café Henke v Rumburku

S mimořádným zájmem se po čtyřech letech setkala prohlídka významné rumburské kulturní památky, někdejší Kavárny a cukrárny Café Henke (čp. 3) a vedlejší bývalé Italské vinárny (pozdější prodejna polotovarů a cukrárna, čp. 4) v Rumburku.

Objekt na začátku pěší zóny známý pod mladšími názvy Krym či Venuše se zpřístupnil v úterý 23. června 2015. Na prohlídku si v odpoledních hodinách udělalo čas na sto dvacet zájemců. Zpřístupnění stavby z let 1925 – 1926 postavené ve stylu art deco připravil Spolek přátel Rumburku a majitel objektu Jiří Kovář. Prohlídka budovy nebyla náhodná, právě v tomto objektu má spolek sídlo. Účastníci prohlídky mezi sebou vybrali úctyhodných 4 500 Kč jako dobrovolný příspěvek. Výtěžek věnoval Spolek přátel Rumburku majiteli domu jako dar na obnovu kulturní památky. V rámci moderní české architektury představuje budova Café Henke od stavitele Emila Röslera, rodáka z Vlčí Hory, architektonický unikát.

Zájemci si budovu prošli od sklepa po střechu. Ti vytrvalí si spolu s majitelem objektu prohlédli protiatomový kryt v suterénu budovy a vystoupali na střechu. K vidění byly prostory někdejšího nejluxusnějšího rumburského společenského sálu, restaurace a hotelu. Mnozí přítomní vzpomínali, kde slavili svatbu a kde strávili svatební noc. Kromě toho si prohlíželi připravené dobové fotografie. Ochutnat mohli sladké a slané občerstvení a zakoupit kávu a čaj.

Majitel domu Jiří Kovář musel nejčastěji zodpovídat otázky: „Kdy bude hotovo? Co ve kterém prostoru chystáte?“ Pro ty, kdo si nepamatují či neznají stav kulturní památky před pěti či čtyřmi lety, je nutno připomenout, že se za tu dobu podařilo zajistit vlastní existenci stavby. Za poničenou fasádou se intenzivně pracuje. Objekt se od roku 2010 dočkal toho nejdůležitějšího. Do rozlehlé, památkově chráněné budovy díky nové střeše již volně neprší. Ošetřeny byly některé sítě a zcela nová je část stropů. To vše převážně z vlastních zdrojů majitele a za přispění několika málo dotací. Co se již podařilo dotáhnout do konce? V budově čp. 4 je od listopadu 2014 v provozu prodejna polotovarů. V 1. patře se dokončila jedna bytová jednotka a na druhé se pracuje. V téže budově se připravuje zřízení cukrárny. Další plány se týkají budovy čp. 3 (bývalá Venuše). Něco tušíme, ale prozradit nesmíme. Jaké využití se zde chystá, si majitel domu Jiří Kovář zatím nechává pro sebe. My si jen přejme, aby nepřišel spolu se svou rodinou o nadšení a elán. Vydal se na hodně obtížnou trať.

Klára Mágrová

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí: Mgr. Filip Mágr, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 723 959 516

Tagy