weby pro nejsevernější čechy

Komiksy v Loretě Rumburk přiblíží počátky poutních míst regionu

Stovky let staré pověsti zpracované formou komiksů nabízí nová výstava v Loretě Rumburk.

Výstavu Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet je možné navštívit od úterý 7. července 2015 v barokní sakrální památce v Českém Švýcarsku. Rozsáhlá česko-německá výstava seznamuje mimo jiné s pověstmi o vzniku šesti poutních kaplí a vybraných křížových cest. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. července 2015 od 17.00 h. Součástí slavnostního zahájení výstavy je vystoupení hudebního kvarteta Ámos, které přiblíží duchovní písně regionu, a ochutnávka tradičních regionálních pochoutek. Výstava v Loretě Rumburk probíhá od 7. 7. do 31. 10. 2015. Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury.

„Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska nabízí dvanáct původně německých pověstí a příběhů ze 17. až 19. století. Vypráví mimo jiné o podivuhodných událostech, které předcházely založení poutních kaplí a křížových cest,“ uvedl páter Jozef Kujan SDB, do jehož péče byla svěřena obnova Lorety Rumburk. Autorsky zpracované výstavní panely mají podobu vitrážových oken. Dávají prostor fantazii a nabízí svébytný pohled na historii regionu. Komiksy nakreslil ilustrátor Petr Herold z Prahy, autor knižních a reklamních ilustrací a komiksů pro děti. Autorem dějových zápletek a textů je dramatik a spisovatel Rostislav Křivánek z Kmetiněvsi.

Výstavní panely jsou k vidění přímo na místě, kde se část pověstí odehrála. V ambitu rumburské Lorety je možné se seznámit s pověstí o tajemném kapucínovi, který koncem 19. stoletá procházel křížovou chodbou kolem Lorety. Další z panelů přibližují loretánskou legendu a zázračné uzdravení ženy truhláře Zachariase Siebera v místní loretánské kapli. Jedna z pověstí návštěvníky zavede do let třicetileté války a nabídne příběh Agnes a dvou bratrů, který se stal na rumburském Strážném vrchu. Kromě Rumburku se pověsti odehrávají na Anenském vrchu u Lobendavy, ve Filipově, Jiřetíně pod Jedlovou, Sněžné, Šluknově a Vilémově. Na dětské návštěvníky čeká prohlížení komiksů a dále pracovní listy a výtvarné tvoření. Jejich nakreslené obrázky se stanou součástí výstavy. Na tzv. čtecích lavičkách se zájemci začtou do regionálních pověstí. Jedna z nich se strašidelným nádechem je pouze na vlastní nebezpečí.

Sakrální památky začaly Šluknovsko (původně Böhmisches Niederland) zdobit v 17. století. Barokní krajinu obohatilo jinde nevídané množství křížů, soch, kapliček, poutních kaplí a křížových cest. Zdejší poutní místa jsou dodnes místy modlitby a útěchy. Historii poutních kaplí a křížových cest přibližuje Expozice církevního umění Šluknovska v Loretě Rumburk.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

ukazka.jpg

Ukázka z výstavy Pověsti a příběhy Poutních míst Šluknovska – Loretánská legenda. Autor kresby Petr Herold

Tagy