weby pro nejsevernější čechy

Textilen Aktionstagen aneb prostě Varnsdorf…

V rámci mezinárodního projektu, věnovaného regionální textilní tradici, nedávno proběhl akční den textilu v Seifhennersdorfu, ve středu 3. října 2012 pak za spoluúčasti VOŠ a SŠ jeho česká obdoba ve Varnsdorfu.
Zní to moc hezky:

Nĕmecko – česká setkávání, která pokračují i v roce 2012, mají za cíl vyzdvihnout společné znaky, rozdíly a regionální zvláštnosti textilní historie a tradice. Plánované akce mají přispĕt k lepšímu porozumĕní v Euroregionu Nisa a dále posílit regionální sounáležitost všech zúčastněných účastníků. Různé řemeslné techniky se mají osvojit a zkušenosti vyměnit v rámci jednotlivých workshopů a akčních dnů textilu. Dále mají být provedeny rešerše k rozvoji textilu ve stanovených historických etapách podél nĕmecko-české hranice a výsledek vhodnou formou presentovat veřejnosti.

Program byl velkolepý:

Jenže realita byla poněkud studenou sprchou, místní nepřitáhlo na akci ani občerstvení zdarma. Dopoledne se v budově školy na Bratislavské sešlo jen pár lidiček, chvíli měli Němci převahu. Pár oficiálních projevů, akce zahájena a nejprve dvě módní přehlídky z vlastní tvorby, s níž škola slaví úspěchy i za hranicemi. Alespoň že kulisu přišli vytvářet studenti, jinak by jídelna vypadala jako prázdná studená ratejna. Po přehlídkách nakouknutí do dílny a návrhářského ateliéru. Němci se vyptávají na další uplatnění studentek, na stipendia, na spolupráci s místními textilními továrnami, na regionální zakázky. A tak trochu nechápou, že na všechny otázky dostávají jednotně zápornou odpověď…

Následuje přesun do Elitky, na prohlídku provozu. Tedy, spíš jejich zbytků. Sem alespoň dorazilo pár pamětníků, kteří si chtěli připomenout dlouhá léta prosperity a svého mládí. Když nás naše průvodkyně informovala, že momentálně má celý provoz místo původních 1600 zaměstnanců cca 40, jedné z německých účastnic uniklo mezinárodně srozumitelné „OUCH!“. Přesto se vyrábí poměrně široký sortiment a hlavně se pořád úspěšně vyváží.

Poslední zbytky vytrvalců se přesouvají na Národní do prostor, kde škola provozuje kadeřnický, kosmetický a masérský salon. Odtud už je to jen pár kroků na Střelnici, kde proběhlo zahájení textilní výstavy, přesunuté sem z Německa. Účast vpravdě mocná, za německou pořadatelskou stranu asi 7 osob, dva zástupci VOŠ a SŠ, jeden zástupce MAS Šluknovsko, která Střelnici momentálně provozuje, zástupce Hlasu Severu a já. Takže se oklikou vracím k nadpisu – prostě Varnsdorf…

Tagy