weby pro nejsevernější čechy

Štěpán Rak slaví v Lipové

Štěpán Rak oslaví sedmdesátiny v Lipové koncertem na podporu obnovy Lipovského zámku, který patří mezi největší barokní pamáky v České republice. V rámci tradičních Lipovských hudebních slavností.

Můžete se těšit například na Píseň pro Davida — věnovanou biblickému králi Davidovi, který tóny své harfy léčil churavou duši krále Saula, nebo na Cestu do pohádky, což je nový cyklus věnovaný pohádkám různých národů.

Koncert se nakonec bude konat přímo v zámeckém parku, který nyní prochází rekonstrukcí, taklže si budete moci prohlédnout jeho jedinečnou proměnou.
Vstupné je 100 Kč, děti do patnácti let mají vstup zdarma.
Program Lipovských hudebních slavností začíná ve 14.00 vystoupením ZUŠ Rumburk, Štěpán Rak vystoupí v 15.00.
Občerstvení je zajištěno.
Další informace najdete na www.lipova.cz