weby pro nejsevernější čechy

Letní nabídka Lorety Rumburk 2015

Na osm tisíc návštěvníků si do začátku srpna přišlo prohlédnout barokní sakrální památku Loreta Rumburk v Českém Švýcarsku. Oproti roku 2014 se jejich počet zvýšil o 13 %.

Foto: Loreta Rumburk (Jiří Stejskal)

Nejvíce, 2 205 osob, jich přišlo v červenci. Jedná se o nejvyšší návštěvu během jednoho měsíce od znovu zpřístupnění kulturní památky v roce 2006. Návštěvníci si podle vlastního výběru Loretu Rumburk prochází samostatně nebo s průvodcem. O letních měsících jsou vyhledávané večerní prohlídky při svíčkách. Ty srpnové se uskuteční v úterý 18. 8. a 25. 8. od 20.00 h. Během devadesáti minut nabídnou prožitek tmy, ticha a příběhů, dále varhanní hudbu a zpěv duchovních písní. Loreta Rumburk pamatuje i na děti. Až do 29. srpna, od úterý do soboty od 15.00 h. probíhají prohlídky pro děti od 5 do 11 let, které hravou formou přibližují loretánský příběh. V ambitu zaujme česko-německá výstava komiksů „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“. V postupně restaurovaném rozsáhlém areálu z 18. století je k vidění loretánská kaple Panny Marie, kaple Svatých schodů, křížová chodba a klášterní kostel sv. Vavřince. Ve vstupní budově je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý do soboty. Od dubna do října od 10.00 do 17.00 h., od listopadu do března od 9.00 do 16.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Kulturní památku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Celoročně přístupná sakrální kulturní památka Loreta Rumburk nabízí rodinám s dětmi, turistům i poutníkům netradiční prohlídky, výstavy a koncerty duchovní hudby. Návštěvníci Českého Švýcarska mají na výběr, zda v Loretě Rumburk stráví čas prohlídkou, zážitkem nebo ztišením. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra.

Otevírací doba Lorety Rumburk:

úterý – sobota: duben – říjen, 10.00 – 17.00 h. / listopad – březen, 9.00 – 16.00 h.

Vstupné 50 a 25 Kč, rodinné 125 Kč

www.loretarumburk.cz

Akce v Loretě:

úterý 18. 8. a 25. 8. 2015, 20.00 – 21.30 h. – Večerní prohlídky Lorety Rumburk a kostela sv. Vavřince při svíčkách

Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídky loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince. Zpěv duchovních písní a hra na varhany. Vstupné je 90 a 45 Kč.

27. 6. – 29. 8. 2015, úterý – sobota, 15.00 – 16.00 h.

Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let.

7. 7. – 31. 10. 2015, úterý – sobota, 10.00 – 17.00 h.

Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet. Komiksové putování po sakrálních památkách regionu. Pořádá ŘKF Rumburk za podpory Ministerstva kultury.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Tagy