weby pro nejsevernější čechy

Prší špatně!

Prší! Prší už třetí den. A především prší špatně! Alespoň tak se to musí zdát většině českých pisálků, kteří se soustavně vydávají za novináře. Protože přesně takhle to nechtěli, takhle to vůbec nemohou potřebovat. Z takového deště totiž žádnou senzaci prostě nevydolují.

Celý pošmourný červen nám tito pseudoodborníci na povětří tvrdili, že léto nebude nic moc. Když nás červenec nakonec vypekl do růžova, rázně hlásili, že srpen už je pro léto ztracený, že už se mnoho neohřejeme a jiné zaručené zprávy.

Srpen z nás za dva týdny udělal chodící pečenáče, a tak pisálkové podlehli a nakrmili nás přesvědčením, že vedro na padnutí bude ještě v září. Zřejmě se jim věštecká koule rozpálila do běla a mele z posledního, protože kdyby se jen zeptali jakéhokoliv slušného meteorologa, zjistili by, že předpovídat v počasí zaručenosti na měsíc dopředu je úplná kok … nerozum.

A teď prší! Ale tak proklatě nešťastně. Prší totiž přesně tak, jak to krajina nejvíce potřebuje. Ne moc silně, ale vytrvale, s přestávkami, aby se voda pěkně pomalu vsakovala a půda se mohla regenerovat, rostlinstvo napít. Tedy žádné povodně ani jiná neštěstí, o kterých se přeci tak dobře píše. Žádná, alespoň zelená značka povodňové aktivity na mapě říčních měrných profilů, která by hlásila alespoň tu vytouženou „jedničku“, které by se někdo mohl chytit jako ho… košile a následně to katastroficky rozmazávat po celé mapě republiky. Nic. Zoufalství počasových pisálků dostoupilo takového vrcholu, že dnes v ranní televizi zkoumali, zda nehrozí po třech dnech poprchávání nějaké ty sesuvy půdy. Cha! Leda by uklouzli na blátě!

Všichni se honí za katastrofami a výjimečnostmi a přitom nevidí, že právě to, jak milosrdně příroda pokropila rozpálenou zemi, se vlastně už pěkně dlouho nestalo, že je to úžasná trefa do černého, že po všech těch tornádech, povodních, a jiných malérech je to úžasná změna …. ale to není špatná zpráva, což. Z toho se ambiciózní článek nebo reportáž nevymlátí.