weby pro nejsevernější čechy

Bez auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní Lužicí

Projekt zaměřený na vytvoření produktů pěšího cestovního ruchu s využitím pěších, zejména dálkových turistických cest a šetrné veřejné dopravy (autobusy, vlaky, příp. lodě), a na marketing na podporu těchto nově vytvořených produktů.

České Švýcarsko, o. p. s

Tagy