weby pro nejsevernější čechy

Kdyby náhodou, tak Náhodou

Pokud se v někom hnulo svědomí, chtěl by udělat dobrou věc, náhle zbohatl a nevěděl co s penězi, a tak podobně, pak vezměte na vědomí, že benefice pro klavichord pokračují!
Dorazila tisková zpráva z rumburského muzea o 13. benefičním koncertu na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti – v neděli, 14. 10. 2012 v 17.00 hodin, v rumburském muzeu:

Události ke konci roku 2012 nabírají rychlejší spád, protože sbírka na záchranu klavichordu se chýlí ke konci. Díky projektu, jehož cílem je získat finanční spolupodíl grantu na restaurování klavichordu, je dnes široká veřejnost informovaná o osobnosti Augusta Stradala, posledního žáka Franze Liszta, stejně jako o obsahu jeho bohaté pozůstalosti uložené ve sbírce rumburského muzea. Slovo klavichord není prázdným pojmem.

Sobota 6. 10. 2012 zůstane zaznamenána jako den 12. benefičního koncertu pro klavichord, kdy podmanivé heslo Marka Douši: „My ten klavichord prostě zachráníme.“, přinesl částku dosahující 5500 Kč. Jedinečný koncert v doubické fabrice sotva snese srovnání. O vynikající atmosféru se postaraly kapely Wrata Wot Středověku, Děda Mládek Illegal Band a Superhero Killers. Hudebníci ze sebe vydali maximum. Pokud by jejich osobní nasazení mohlo klavichord zachránit, jistě by se koncert na opravený nástroj konal již příští týden. Všem patří velký dík.

Stejnou cestou se vydala mladá hudební skupina Náhodou z Rumburka, která v rumburském muzeu uspořádá 13. benefiční koncert na záchranu klavichordu již tuto neděli – 14. 10. 2012 od 17.00 hodin. Kapela Náhodou je v obecném povědomí již dosti známá a doufáme, že nedělní koncert počet jejích příznivců ještě rozšíří. Přijďte si poslechnout autorské písně a podpořit mladé umělce a projekt klavichordu zároveň. Vstupné je 30 Kč.

Ester Sadivová, SOP, muzeum Rumburk, Na Valech 401/4, 40801 Rumburk, tel.: 412332194, GSM: 723484863

Bankovní účet pro restaurování klavichordu: 0003336431/0100 Komerční banka, nutno uvést účel platby: Restaurování klavichordu a vyplnit v rumburském muzeu Darovací smlouvu, z níž jedna zůstává organizaci a druhá plátci

August Stradal se narodil 17. května 1860 v Teplicích jako šesté dítě známého advokáta Franze Josefa Stradala. Vyrůstal v hudbymilovném prostředí. Soukromě se věnoval hře na klavír a při studiu práv ve Vídni navštěvoval hudební konzervatoř u profesorů Antona Doora, Theodora Leschetického a Antona Brucknera.

Dne 20. září 1884 představil svou hru 83letému Franzi Lisztovi a byl přijat mezi jeho posledních 6 žáků, stal se společníkem, opisovačem a interpretem jeho děl. Stradal se snažil propracovat do Lisztovy blízkosti již od návštěvy Dantovské symfonie, kde mistra poprvé spatřil 12. dubna 1881. Doživotně považoval za svůj úkol šířit Lisztův kult. Sepsal nejpodrobnější rozbor Lisztovy tvorby, knižně vyšel dosud jeden díl – Vzpomínky na Franze Liszta. Získal do sbírky mistrův portrét s věnováním, pramen vlasů, odlitek ruky a notový materiál. S úspěchem uváděl transkripce Lisztových děl.

Stradal se ve Vídni oženil s Hildegard Zweigeltovou. Její rodina pocházela z Krásné Lípy, kam se manželé po rozpadu Rakouska – Uherska přestěhovali. Hildegard napsala knihu Ze života klavírního virtuoza. Proslavila se nejen jako operní pěvkyně vystupující i před císařem, ale také jako básnířka, jejíž tvorbu Stradal zhudebnil. Oddaně doprovázela svého muže na mnohaletém koncertním turné.

Přesun do poklidného prostředí Krásné Lípy nesli manželé odlišně. Hildegard citelně postrádala vzruch velkoměsta a stálý zájem veřejnosti. Stradalův zdravotní stav se naopak díky klidnému životu zlepšil. Byt v prostorném domě v Doubické ulici č. 2 (dnes Smetanova) adaptoval na malé muzeum, kde zájemce seznamoval se skvosty své sbírky, včetně notového materiálu a vzácných hudebních nástrojů (např. klavichord). Pilně komponoval a věnoval se pedagogické činnosti. V roce 1928 byl vyznamenán Státní cenou Československé republiky.

Zemřel dne 13. března 1930 v krásnolipské nemocnici. Je pochován na hřbitově v Krásném Buku.

Tagy