weby pro nejsevernější čechy

Muzea

Muzea jsou ústavy, které na základě průzkumu a vědeckého výzkumu plánovitě shromažďují, odborně spravují a vědeckými metodami zpracovávají ve svých fondech rozsáhlé soubory hmotného dokladového materiálu kulturního, historického a přírodního bohatství, evidují je, chrání a uchovávají, odborně zpracovávají a zpřístupňují návštěvníkům ve formě expozic a tematických výstav a využívají těchto sbírek ke kulturní a osvětové činnosti.

Zákon o muzeích a galeriích 54/1959 Sb. / A-Z na cesty: Muzea a galérie v ČSR, Olympia Praha 1985

Tagy