weby pro nejsevernější čechy

Pocity Šárky Reynvoet

V pátek 18. září 2015 proběhla v přízemí Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu (tj. knihovny) vernisáž výstavy „Pocity skryté a odhalené“.

Autorkou vystavených prací je Šárka Reynvoet, jejíž stručné CV si můžete přečíst přímo na místě mezi vystavenými obrazy. Ač hlavním oborem výtvarnice je keramika, tady jsou k vidění díla tvořená pomocí špachtlí, nanášením barev z tub s výjimečným letmým dotekem štětce. Výstava je prodejní.

Tagy