weby pro nejsevernější čechy

V Jiříkově i letos pokračuje obnova bývalé márnice

Obnovou fasády a vnějších vápenných omítek v letošním roce pokračuje záchrana bývalé márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově.

Kromě toho dojde nejpozději do letošního listopadu k osazení oken, dveří a mříží a opravě sloupu ohradní zdi. Celkem se v roce 2015 provedou stavební práce za 421 000 Kč. Márnici dal ve 20. letech 18. století vedle kostela sv. Jiří postavit Alois Thomas Raimund hrabě Harrach, významný habsburský politik, hospodář a mecenáš, který působil i jako neapolský místokrál a rádce císaře Karla VI. Obnovu kulturní památky v centru Jiříkova hradí v roce 2015 Římskokatolická farnost Jiříkov z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury a z příspěvku Biskupství litoměřického. Město Jiříkov v letošním roce akci obnovy nepodpořilo.

Objekt bývalé márnice v Jiříkově z roku 1729 se nachází na Seznamu ohrožených kulturních památek v České republice. Záchrana objektu začala v roce 2014, kdy došlo k obnově poškozeného krovu, vyzdění zřícené korunní římsy a položení nové krytiny z přírodní břidlice.

„Stavba bývalé márnice v Jiříkově je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. V regionu Šluknovska se jedná o ojedinělou kulturní památku. Stavitelem kostela a zřejmě i objektu márnice byl v 1. polovině 18. století Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, bratr významného českého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera,“ uvedl páter Jozef Kujan, jiříkovský farář a rektor baziliky minor ve Filipově. Johann Georg Aichabuer byl současně autorem kostela ve Starých Křečanech a Jilemnici či Buquoyského paláce v Praze. Stavebníkem kostela a márnice byl majitel šluknovského panství Alois Thomas Raimund hrabě Harrach a jeho žena Marie Ernestina hraběnka z Dietrichsteinu.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy