weby pro nejsevernější čechy

Diváci

Divačka a stínoví diváci; těžký se dopočítat)