weby pro nejsevernější čechy

Odhalení pomníku padlým občanům Nové Chřibské v první světové válce

Když sjíždíte z Rybniště směrem na Chřibskou, snad jste si všimli proměny místa po levé straně za železničním přejezdem, které v poslední době prošlo velkou změnou. Od neděle 11. října 2015 je pietní místo kompletní, dopoledne tu byl slavnostně předán celý prostor pomníku padlým občanům Nové Chřibské v první světové válce.

O aktivitách Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se snažíme informovat, co to jde, vždyť jejich činnost, při níž vracejí původní smysl a podobu mnoha dávno krutě zapomenutým místům našeho stále ještě vykořeněného regionu, je víc než záslužná. V loňském roce jsme ale chyběli v Rybništi – Nové Chřibské, když byl obnoven žulový památník, proto jsme se na místo vydali v neděli 11. 10. 2015, kdy přesně po roce byly dokončeny úpravy celého místa.

A abych jen nepapouškoval, co jsem si možná zapamatoval, cituji z textu Jiřího Suchardy na FB Svazu:

Na den přesně před rokem se sešli členové Svazu ck. vysloužilců koruny České, zástupci obce Rybniště a další hosté, aby společně odhalili a požehnali obnovený památník 21 občanů Nové Chřibské, kteří padli na bojištích v první světové válce. Součástí památníku je ale menší parčík, který byl zapotřebí také upravit. A tak do doslova do roka a do dne, v roce, kdy si připomínáme nejen 90 let od výstavby pomníku, ale i 70 let od konce ještě horší druhé světové války, splnila obec Rybniště svůj dřívější slib, že po rekonstrukci památníku se o místo bude řádně starat. Výsledkem je důstojné pietní místo, což ale představovalo pomocí pracovníků veřejné služby obnovit veškeré kamenné zídky, nechat ve Šluknově vyrobit nové, ručně sekané kamenné sloupky, osadit je a do nich umístit řetězy, nakoupit a osadit zahradní mobiliář a nakonec na základě návrhu jiřetínské zahradnice paní Sabiny Chládkové dokončit parkové úpravy.

A tak bylo obnoveno pohodové odpočinkové místo, které zde dlouho chybělo. Na tomto místě se totiž otevírá kouzelný výhled nejen do údolí Chřibské, ale i na velkou část národního parku České Švýcarsko. Od 11. června roku 1925 hlásá na zdejším památníku, na jehož zhotovení uspořádali občané Nové Chřibské sbírku, nápis, který v překladu zní: „Na paměť synům vlasti, padlým ve světové válce 1914 – 1918, věnovala obec Nová Chřibská“. Prostor památníku předal starosta Rybniště Ing. Roman Forfera občanům znovu do užívání a zároveň k němu položil první věnec. Druhý věnec položil zástupce odsunutých Němců z Löbau, který poděkoval všem přítomným za účast, vzpomenul nesmyslných obětí všech válečných konfliktů, včetně těch nejnovějších a popřál všem lidem klidný život v míru a přátelství. Zástupcům obce a svazu vysloužilců také poděkoval za obnovení tohoto místa. Po krátké přednášce o historii a rekonstrukci památníku byla vypálena čestná salva a na závěr slavnosti zazněla v podání vysloužileckého flašinetu rakousko-uherská hymna.

A ještě jedna citace k samotnému pomníku:

Vlastní pomník je syenitový, vyrobený firmou Spölgen ve Šluknově. Při adaptaci pomníku(na počest osvobození Rudou Armádou)v roce 1947 byl původní německý text otesán, do vyleštěné plochy byl osazen plastický státní znak ČR a tři nápisy z mosazných písmen: „Pravda vítězí, Věrni zůstaneme a Kde Čech stane – tam zůstane“.

Tagy