weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní otevření zrekonstruovaného kostela sv. Šimona a Judy v Lipové

Srdečně Vás zveme na slavnost u příležitosti dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové, která se uskuteční ve středu 28. října 2015.

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

10.00 hodin – Slavnostní mše u příležitosti dokončení kostela sv. Šimona a Judy celebruje Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický za hudebního doprovodu Martiny Pavlasové (varhany), Ondřeje Pavlase (sólový zpěv) a Vilémovského chrámového sboru

12.00 hodin – Zahájení výstavy fotografií z průběhu rekonstrukce a soch ze dřeva v rekonstruovyných prostorách půdy, prohlídky ve skupinách deseti lidí, každých 20 minut

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

18.00 hodin – Slovo starosty Pavla Svobody k rekonstrukci kostela

18.20 hodin – Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové

18.30 hodin – Koncert Rumburského komorního orchestru ,,Drobné skladby velkých mistrů,, , zpěv Helena Krausová, violoncello Pavlína Marcínová, diriguje Patrik Engler

19.20 hodin – Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové

19.30 hodin – Rozsvěcení kostela

Kostel spolu s výstavou bude otevřen po celý den. Malé občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

Lenka Lukášová

Informační centrum Lipová

Lipová 424

40781 Lipová

+420 474 778 888

ic@lipova.cz

http://lipova.cz/Informacni-centrum.aspx

Tagy