weby pro nejsevernější čechy

Obec Lipová se pustila do obnovy křížků

Na dvě desítky drobných sakrálních památek zachránila Obec Lipová u Šluknova.

Díky dotaci Ministerstva zemědělství a vlastním prostředkům provedla v roce 2016 restaurátorské práce za téměř jeden milión korun. S obnovenými křížky se můžete setkat při procházkách Lipovou a v někdejší samostatné obci Liščí. Projekt s název „Obnova sakrálních památek v obci Lipová u Šluknova“ zahrnul v roce 2016 sedmnáct drobných sakrálních památek. Další dva kříže se opravily na náklady obce. V listopadu 2016 požehnal osm vybraných křížů arciděkan R.D. Pavel Procházka ze Šluknova, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství Lipová. Trasu dlouhou dva kilometry prošla spolu s ním stovka zájemců z Čech a Německa. Další žehnání obnovených památek proběhne v Lipové v neděli 9. 4. 2017 od 14.00 h. Žehnat se bude pět křížů, tři sochy a jeden obraz. Na účastníky tentokrát čeká trasa o délce 1,5 km. Hudební doprovod obstarají hudebníci ze Šluknovska pod vedením Patrika Englera.

Obec Lipová se do obnovy křížků pustila s cílem navrátit je do původního stavu,“ uvedl starosta obce Pavel Svoboda a pokračuje: „Hlavní zásluhu na záchraně křížků mají manželé Werner a Hana Hentschelovi. Na základě jejich podkladů připravila Obec Lipová žádost o dotaci. Pracovníci obce a dobrovolníci provedli navazující práce, které souvisely např. s úpravou terénu v okolí křížků.“ Nutno dodat, že ruku k dílu osobně přiložil i starosta obce.

Rozsáhlé kamenické a kovářské práce provedla firma Kamenictví Pokorný z Děčína. Obnova památek byla důkladná, zahrnula jak restaurování kamenných soklů, tak obnovu litinových a kovaných křížů či osazení nových luceren, dřevěných oplůtků a přístupových schodů. Firma měla k dispozici pečlivě zpracovanou dokumentaci s návrhem opravy jednotlivých památek. Ta vzešla z několikaměsíčního studia archivních pramenů a dobových zobrazení, které provedl Werner a Hana Hentschelovi. „Podařilo se vyhledat údaje o historii památek. Díky tomu víme, že na území Lipové a Liščí stávaly před rokem 1945 tři desítky křížů a na stromech či sloupcích visely dvě desítky obrázků s náboženskou tematikou. Za zvlášť cenné považuji zjištění původního znění německých nápisů na pískovcových soklech,“ řekl Werner Hentschel z Liščí. Dobové fotografie křížků napomohly s tvorbou nových malovaných figur na plechu, které byly součástí ručně kovaných křížů z 18. století. Při svém pátrání manželé Hentschelovi mimo jiné využili místní kroniku, v níž odborný učitel Franz Wabersich popsal a zakreslil kříže v Lipové k roku 1922. Pro Liščí byla k dispozici mapa se zakreslenými křížky.

Již dnes je jisté, že záchrana křížů v Lipové bude v letošním roce pokračovat. „Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj získala Obec Lipová dotaci ve výši 300 000 Kč na záchranu kříže a kamenné piety. Celkem se náklady vyšplhají na 428 000 Kč,“ uvedl starosta obce Pavel Svoboda. Pokud obec uspěje s další žádostí i u Ministerstva zemědělství, pustí se navíc do obnovy čtyř křížů, kaple v místní části Liščí a kaple na hřbitově.

Až se do Lipové vypravíte na vycházku, stavte se nejprve v místním informačním centru. Otevřeno má celý rok sedm dnů v týdnu. Rádi vám zde poradí, kde jednotlivé drobné sakrální památky najdete. K dispozici mají mapu se zakreslením jejich polohy. Vyjít má i v tištěné podobě.

Klára Mágrová

Žehnání obnovených křížů v roce 2016:

Tagy