weby pro nejsevernější čechy

V obci Lipová se potřetí žehnaly obnovené drobné sakrální památky

Šest desítek zájemců převážně z Německa se v neděli 26. 11. 2017 zúčastnilo žehnání obnovených drobných sakrální památek v obci Lipová u Šluknova.

Arciděkan R. D. Pavel Procházka ze Šluknova, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství Lipová, požehnal pět obrazů, dva kříže a sochu kamenné Piety. O historii jednotlivých objektů během putování vyprávěl Werner Hentschel z Liščí, který spolu se svou ženou Hanou zpracoval dokumentaci k opravě památek. O hudební doprovod se během žehnání postaral Pavel Brýla, Jáchym Solánek a Josef Šťastný. Sakrální památky obnovila Obec Lipová díky příspěvku Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a rodin z Německa a Česka. Celkem se letos proinvestovalo 600 000 Kč. Restaurátorské práce provedla firma Kamenictví Pokorný z Děčína. Obrázky malované na plechu vytvořil Tomáš Bodor z Lipové.

Mezi zachráněnými památkami najdeme např. mariánský obraz z bývalého Zámeckého mlýna, obraz Korunovace Panny Marie a obraz Anděla Ochránce poblíž Zámeckého rybníku či kříž u někdejší menšinové české školy. „Na samém okraji Lipové leží Hillův kříž nazývaný kdysi Kříž u ráje. Lidé mu tak říkali podle domu, který stával poblíž. Byl natolik proslaven kvetoucími květinami, že si u něj připadali jako v ráji,“ řekl iniciátor obnovy památek Werner Henschel. Pro obyvatele obce byl v minulosti zvláště důležitý obraz Korunovace Panny Marie v lipové aleji u Zámeckého rybníka, u nějž se zastavovala děkovná procesí. „Obraz visel na lípě, když strom dožil, přemístil se na další. Nyní se nachází na třetí lípě v pořadí. U obrazu bylo umístěno i nové dřevěné klekátko,“ uvedl W. Hentschel. Celkovým restaurováním prošla socha Piety, kterou dal roku 1781 vytvořit Johann Christof Marschner z Lipové. „Autora Piety neznáme. Socha Bolestné Matky Boží zvaná Thomsbauer na sobě nesla několik barevných vrstev. Pro restaurování byla vybrána ta poslední. Na sokl se doplnily původní německé nápisy,“ doplnil W. Hentschel.

Obec Lipová bude v záchraně drobných sakrálních památek nadále pokračovat. Naším cílem je do roku 2019 vrátit do krajiny všechny křížky a obrázky, které se v Lipové a jejích místních částech kdysi nacházely. Již nyní víme, že díky příspěvku Ministerstva zemědělství se příští rok obnoví dva kříže a kaple v místní části Liščí, dále dva kříže v Lipové a kaple na hřbitově,“ uvedl starosta obce Pavel Svoboda. V plánu je ještě záchrana márnice v Lipové a aspoň částečná obnova hřbitova v místní části Liščí. Po dokončení obnovy památek má Obec Lipová v plánu vydat česko-německou brožuru s mapou, která přiblíží historii jednotlivých křížů, soch a obrazů.

Mgr. Klára Mágrová

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy