weby pro nejsevernější čechy

Ve Filipově se restaurovala socha v průčelí mariánského poutního kostela

Na hlavní fasádě poutní baziliky minor ve Filipově se během dvou měsíců zrestaurovala socha Panny Marie Filipovské.

Socha v nadživotní velikosti stojí ve výklenku nad velkým rozetovým oknem nad hlavním portálem. Přímo na místě, ve výšce 20 m nad zemí jí od září do října 2015 vrátil původní podobu Jan Prokýšek z Jindřichova Hradce a Jana Doležalová z Hradce Králové. Záchranné práce za 137 000 Kč proběhly z darů německých věřících a za přispění Římskokatolické farnosti Jiříkov. Socha o výšce 2,8 m byla zhotovena z pískovce ze saské Pirny. Zobrazuje bíle oděnou Pannu Marii Filipovskou se zlaceným lemem šatů a korunkou. Vytvořili ji sochaři Anton a Adolf Schwarzovi z Drážďan. Mariánská socha byla na své místo osazena roku 1883, dva roky před požehnáním kostela. Naposledy se restaurovala roku 1980.

V roce 2016 si poutníci v poutním místě Filipov připomenou 150. výročí od zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade. Oslavám významného jubilea bude patřit celý rok 2016. Již v listopadu letošního se vydají dvě česko-německé publikace o Filipovu. Středobodem připomenutí výročí bude středa 13. ledna 2016 ve 4.00 h., kdy proběhne slavnostní mše svatá, celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Na rok 2016 se mimo jiné připravuje česko-německá výstava o poutním místě Filipov, cyklus přednášek, 10. ročník mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba a premiérové představení kantáty s tématikou filipovských událostí.

Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a zázračným uzdravením Magdaleny Kade. V monumentálním kostele Panny Marie, Pomocnice křesťanů (1870-1884) a milostné kapli Uzdravení nemocných (1870-1873) se v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci konají pravidelné česko-německé mše svaté. V průběhu roku sem míří posluchači varhanních koncertů. Filipov patří k nejmladším mariánským poutním místům v Diecézi litoměřické. Od roku 1926 nese čestný titul bazilika minor (bazilika menší), který poutnímu místu udělil papež Pius XI. Baziliku minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Do 31. října 2015 je možné poutní kostel ve Filipově navštívit od středy do soboty od 10.00 do 17.00 h. a v neděli od 13.00 do 17.00 h. Vstup na prohlídku je volný. Prohlídky s průvodcem se do poutního kostela znovu vrátí od dubna příštího roku.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

07.jpg

06.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

02.jpg

Tagy