weby pro nejsevernější čechy

Labské pískovce: České a Saské Švýcarsko prohlubují spolupráci v cestovním ruchu

Česká a německá část přeshraničního skalního světa mezi Děčínem a Drážďany se již tradičně snaží o společný rozvoj cestovního ruchu a propagaci regionu. A nyní se chtějí stát vzorovým regionem i v oblasti úspěšného propojení zájmů cestovního ruchu, ochrany přírody a životního prostředí a bezbariérovosti.

Dnes proběhlo na německém velvyslanectví v Praze společné zasedání správních rad obou subjektů. Tématem bylo shrnutí dosavadní spolupráce a projednání možností jejího dalšího rozvoje.

Předseda TVSSW, poslanec Spolkového sněmu Klaus Brähmig uvedl: „Labské pískovce leží nejen v obou částech Saského a Českého Švýcarska, ale jsou také fascinujícím a jedinečným přírodním útvarem. Máme společnou povinnost uchovávat toto dědictví pro lidstvo a máme společné štěstí, že jej můžeme turisticky využívat. Pro vztahy s našimi českými partnery je to požehnání. Tyto velké a společné úkoly nás spojují. V uplynulých deseti letech jsme se od sebe mnohé naučili a mnohé jsme společně dokázali. A já se velice těším na pokračování a prohlubování spolupráce s našimi českými partnery a přáteli.“

vel

Správní rady ČSŠ na německém velvyslanectví

Vznikly různé formáty pravidelné výměny informací a zkušeností mezi českými a německými turistickými subjekty. Na obou stranách hranice se konají dvojjazyčné exkurze, během nichž získávají multiplikátoři z oblasti turistiky přesné informace o místech a o nabídkách sousedního regionu. Po přeshraničním regionu rozváží vícejazyčné informační materiály náš infomobil.

A v roce 2014 došlo k obnovení turisticky významné a po válce přerušené železniční spojnice – Dráhy národního parku Českosaské Švýcarsko z Rumburku přes Sebnitz a Bad Schandau do Děčína a zpět.

„Labské pískovce by se mohly stát modelovým regionem úspěšného propojení zájmů cestovního ruchu a ochrany přírody a životního prostředí,“ říká předseda správní rady ČŠ o.p.s. Zbyněk Linhart a dodává „Bez partnerské přeshraniční spolupráce bychom nikdy nebyli tam, kde jsme dnes. Především díky dotačním prostředkům Evropské unie se nám v uplynulých letech podařilo společně realizovat velké kroky vpřed. Díky podpoře z Bruselu jsme úspěšně realizovali dva velké společné projekty zaměřené na rozvoj Českosaského Švýcarska jako turistické destinace. A další velký projekt byl již podán a měl by být spuštěn v roce 2016. Tento projekt je především zaměřen na realizaci strategie udržitelnosti pro zdejší region. Labské pískovce by se tak mohly stát modelovým regionem úspěšného propojení zájmů cestovního ruchu a ochrany přírody a životního prostředí. Dále plánujeme sestavit koncept turistického krizového managementu a realizovat další marketinkové kampaně. A to nás těší.“

Dalším významným přeshraničním turistickým datem je 13. turistická burza Českosaského Švýcarska, která proběhne dne 19. března 2016 v Centru národního parku v Bad Schandau. Na tomto oblíbeném regionálním veletrhu si návštěvníci i odborníci mohou prohlédnout nabídku z obou stran hranice – ať již kulturních či volnočasových zařízení, jednotlivých turistických cílů nebo cestovních agentur, ubytovatelů a dopravců. Dalším česko-saským projektem je taktéž 116. německý sraz turistů, největší turistický festival na světě, který se v regionu uskuteční ve dnech 22. až 27. června 2016.

Mgr. Dana Štefáčková

Vedoucí PR a marketingu

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel:+420 412 383 254

Mobil: 777 819 198

dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy