weby pro nejsevernější čechy

Dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové

Slavnostně a netradičně pojali oslavy státního svátku 28. října 2015 v Lipové, celý den tu totiž byl věnován slavnosti u příležitosti dokončení rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy.

Někde to prostě jde, i když se to zdá na první pohled nemožné a vyloučené. Obec, která má šest stovek obyvatel, se prostě rozhodla, že místní kostel ostudu dělat nebude, a pustila se do rekonstrukce. Na dotacích se podařilo získat kolem 8 milionu, milion do začátku přihodila obec a kostel se změnil k nepoznání. Pravda, stálo to další peníze na vícepracích a taky se zjistilo, že to nemůže být konec, protože jsou další věci, které by kostelu (docela nutně) prospěly, ale to nebránilo nijak tomu, aby se středa stala dnem slavnostním a příjemným.

Program začal dopolední mší, kterou celebroval Mons. Mgr. Jan Baxant. Šlo o mši netradiční, prokládanou děkovnými řečmi, květinami a dárky, mši v tomto kraji vcelku pochopitelně chvílemi dvojjazyčnou. A také doplněnou hosty – kromě již zmíněného biskupa dorazil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s manželkou (a vnučkou). Pravda, setkání těchto dvou ve mně pokaždé vyvolává zvláštní pocity a připomínku určitých let, nicméně v současné době koexistují a vyskytují se v našem regionu ať již společně nebo sólově snad až nezvykle často.

Takže popřejme Lipovákům, aby se jejich kostel skutečně stal oním hojně využívaným místem společného setkávání, plány jsou velké. A nezbývá než konstatovat, že když v jedné z řečí zaznělo, že takového starostu jim leckde mohou závidět, je to pravda. Stačí se dojet podívat…

Jeden fotoset zespodu (MD):

A druhý fotoset shora (IŠ):

Tagy