weby pro nejsevernější čechy

Den veteránů 8. 11. 2015 (Rumburk)

Dovolujeme si Vám připomenout, že dne 8. 11. 2015 ve 14.00 se uskuteční pietní setkání u torza památníku obětem první světové války – v ulici U Parku v Rumburku – při příležitosti Dne veteránů. Akci pořádá Město Rumburk ve spolupráci se Spolkem přátel Rumburka, Vojensko-historickým spolkem Lužice, Římsko-katolickou farností – děkanstvím Rumburk a Domem dětí a mládeže Rumburk.

Položením věnce na místě torza památníku obětem Velké války starostou města Rumburku Ing. Jaroslavem Sykáčkem bude zahájen projekt postupné obnovy tohoto historického místa. V návaznosti na slavnostní část je plánována vlastivědná procházka na rumburský hřbitov k válečným hrobům. V případě velmi nepříznivého počasí akce proběhne v prostoru ambitu rumburské Lorety. Jménem všech zúčastněných organizátorů Vás srdečně zvou k účasti Ester Sadivová, Klára Mágrová a Radek Andonov

„Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat.“

Jiří REGI Schams (22. 9. 1972 – 7. 1. 2015)

Město Rumburk, Vojensko-historický spolek Lužice a Spolek přátel Rumburka pořádají akci k uctění památky padlých nejen první světové války. Uskuteční se v neděli, 8. listopadu, ve 14.00 hodin, v Parku Přátelství, u torza monumentálního památníku padlým a válečnými útrapami zemřelým rumburským mužům, kteří položili své životy na frontách první světové války. „Památník z trachytu pocházejícího z Teplé, vysoký 4,5 m, byl navržen děčínským architektem Hansem Jägrem. Stavbu provedl roku 1934 jeho bratr Ladislav Jägr z Rumburka. Ve střední části bývala kdysi ve zlatě na mramorových deskách jména 302 rumburských mužů, jež zemřeli na bojištích, v lazaretech či na následky válečných útrap. Ve střední části býval výrazný kovaný nápis s textem „Vlast svým synům“. Po obou stranách se tyčila vznosná umělecká díla, mužské plastiky v nadživotní velikosti – vojín a polní kurát. Stav památníku je dnes alarmující. Připomínka „Dne veteránů“ je tedy dobrým důvodem ke společnému setkání občanů na tomto historicky významném místě,“ připomněla historii památníku Ester Sadivová, která je také v kontaktu s akademickou sochařkou Helenou Štěrbovou, jež je jednou z kandidátek na zhotovení replik plastik z trachytu, aby obnovená umělecká díla již vydržela „na věky“.

Neděle nejbližší 11. listopadu je označována obecně jako „Den vzpomínek“. „Den válečných veteránů“ je připomínán celosvětově právě 11. listopadu, kdy bylo v 11 hodin roku 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiegne, což znamenalo de facto konec první světové války.

Od listopadu 2001 je „Den veteránů“ jako významný den připomínán i v České republice. Jeho symbolem se stal vlčí mák, což souvisí s básní napsanou kanadským chirurgem Johnem McCraeem Na polích flanderských, která vznikla pod dojmem hrůzných zážitků u Ypré v roce 1915, když byl poprvé Němci použit bojový plyn. „Den veteránů“ je připomínán v mnoha městech celé Evropy a bývá zakončen pietním zapálením svíček na hrobech padlých. John McCrae v básni vyjádřil nadčasové poselství, jemuž čas neubírá nic na naléhavosti. Dnes „Asociace nositelů legionářských tradic“ prodává vlčí máky např. prostřednictvím e-shopu a výtěžek je věnován na realizaci projektu „Paměť národa“, která je cenným zdrojem pro studium historie. Vzpomínky jednotlivců jsou často právě těmi střípky, kterými si dokážeme lépe poskládat ucelený obraz a přispívá k popularizaci studia různých aktuálních a velmi důležitých témat.

„Při pietním aktu v Rumburku bude „Den veteránů“ uveden v širších souvislostech. Přítomní budou seznámeni s památníky obětem první světové války v Rumburku, Dolních Křečanech, Horním Jindřichově. Akce bude ukončena společnou modlitbou za oběti válek. Po skončení oficiální za účasti zástupců města, členů Spolku přátel Rumburka, pozvaných hostů je plánována společná procházka na rumburský hřbitov na Pražské ulici a pietní zapálení svící na válečných hrobech“, přiblížil program odpoledne Radek Andonov.

„Slavnost je počátkem projektu vedoucího k obnově památníku obětem první války v Rumburku, v ulici U Parku, aby rok 1918 byl připomenut důstojně a park vybudovaný na místě zrušeného hřbitova, jež je de facto krásným vstupem do vzácné kulturní památky Šmilovského uličky, byl opět zajímavým a návštěvnicky atraktivním místem města, jak tomu bývalo kdysi“, uvádí k akci místostarosta Jiří Pimpara. „Těšíme se na Vaši účast a před akcí si doma poslechněte Píseň padlým Martina Maxi, a píseň J. Jacobsona a R. Emersona In Flanders fields (V polích flanderských), protože „Den válečných veteránů“, to je den výjimečných osobností, den hrdinů – den Johna McCraee, den Jiřího Schamse, den našich legionářů, veteránů…“, přidává k nedělnímu odpoledni hlavní organizátorka z oddělení CR a MP odboru ŠKTV města Rumburk Libuše Hlinková.

V případě velmi nepříznivého počasí se setkání s programem uskuteční v ambitu rumburské Lorety a zapálit svíce se vypraví jen vytrvalci.

Průvodní slovo: Radek Andonov a Ester Sadivová. V oficiální části vystoupí s proslovem jménem města rumburský starosta Ing. Jaroslav Sykáček. Host programu k další diskusi Fld. Ivan Veselý.

Více podrobností o Dnu válečných veteránů v Rumburku sdělí:

Libuše Hlinková

Město Rumburk

OŠKZV – cestovní ruch a propagace

Třída 9. května 1366/48

408 01 Rumburk

412 356 234

725 712 740

libuse.hlinkova@rumburk.cz

pamatnik_1934.jpg

Památník obětem Velké války v Rumburku z roku 1934

Tagy