weby pro nejsevernější čechy

Poutní místo Filipov si v lednu 2016 připomene 150. výročí od zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade

Ve středu 13. ledna 2016 uplyne sto padesát let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade. Římskokatolická farnost Jiříkov si současně připomene devadesát let od povýšení poutního kostela na baziliku minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů (1926).

Oslavám významného jubilea bude patřit celý rok 2016. Vydání se mimo jiné dočkají publikace – „Poutní místo Filipov“ a „Bazilika minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů ve Filipově. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu“. Dvě nové česko-německé publikace o poutním místě Filipov vyjdou do konce letošního roku.

Ústředním bodem jubilejního roku bude středa 13. ledna 2016 ve 4.00 hod. ráno, kdy v poutním kostele proběhne pontifikální mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Od 14. 1. do 20. 1. 2016 následuje oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 hod. Součástí oktávu zjevení bude komentovaná prohlídka poutního kostela a představení nově vydaných publikací. Uskuteční se v sobotu 16. 1. 2016 od 10.00 hod.

02.jpg

„Vedle nových pohledů, svatých obrázků, originálního dárkového betlému plánuje jiříkovská farnost do konce letošního roku vydat netradiční nástěnný kalendář „Poutní místo Filipov“, který nabídne dobové pohledy a vybraná svědectví o zázračných uzdraveních spojených s Filipovem,“ uvedl rektor baziliky minor ve Filipově P. Jozef Kujan SDB.

Od května do září 2016 bude v bazilice minor k vidění česko-německá výstava o poutním místě Filipov. V pátek 21. 6. 2016 se poutní kostel ve Filipově připojí k Noci kostelů 2016. Od 3. července do 28. srpna 2016 bude každá neděle ve Filipově od 14.00 hod. patřit varhanní hudbě. V poutní bazilice minor poběhne 10. ročník mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba. Prioritou pro Římskokatolickou farnost Jiříkov bude v poutním místě Filipov opětovně zajistit od dubna do května 2016 průvodcovskou službu pro poutníky a turisty. Na jaře a na podzim se v poutním kostele ve Filipově uskuteční cyklus přednášek o historii poutního místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – každou neděli od 10.30 hod. a každého 13. dne v měsíci.

03.JPG

Přehled akcí v bazilice minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů ve Filipově v roce 2016:

150. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově a 90. výročí povýšení poutního kostela na baziliku minor – pořad bohoslužeb

Úterý 12. ledna 2016, 17.00 hod., večerní mše sv.

Středa 13. ledna, 4.00 hod. ráno pontifikální mše sv., 9.00 hod. mše sv. v německém jazyku, 10.30 hod. česká mše sv. a 17.00 hod. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. ledna – 20. ledna 2015, 17.00 hod. mše sv.

Sobota 16. 1. 2016, 10.00 h.

Komentovaná prohlídka poutního kostela

Prohlídka kaple a kostela ve Filipově s průvodcem. Představení nově vydaných publikací

Duben-září 2016

Cyklus přednášek „Poutní místo Filipov“

Přednášky o historii poutního místa, architektuře poutního místa, zázračných uzdraveních a kongregaci redemptoristů

Květen – říjen 2016

Poutní místo Filipov (1866-2016)

Česko-německá výstava o filipovském zázraku a historii milostné kaple a poutního kostela

Pátek 21. 6. 2016, 20.00-22.00 h.

Noc kostelů 2016 ve Filipově

Komentované prohlídky, ukázky hry na varhany

3. 7. – 28. 8. 2016, neděle od 14.00 h.

Varhanní duchovní hudba ve Filipově

10. ročník mezinárodního festivalu. Pořádá Arte Musica o. s., ŘKF Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf – Akademie příslibu

Úterý 13. 9. 2016, 10.30 h.

Slavnost výročí korunovace Panny Marie Filipovské

Mše sv. při příležitosti 90. výročí korunovace sochy Panny Marie Filipovské (12. 9. 1926)

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy