weby pro nejsevernější čechy

Lavička Václava Havla v Krásné Lípě

V úterý 17. listopadu 2015 se v rámci oslav státního svátku město Krásná Lípa zařadilo do klubu nemnohých, na jejichž katastru se nachází symbolické místo setkávání, určené ke svobodnému projevování názorů, zaštítěné jménem prezidenta Václava Havla.

Samotnému uvedení lavičky, umístěné v parčíku Lípa resortu, předcházel slavnostní akt v interiéru. O hudební doprovod se postaral Krásnolipský komorní sbor a Jaroslav Šťastný (houslista Stuttgartské filharmonie) s klavírním doprovodem Michala Janiše (korepetitor zmíněného sboru). Promluvit dorazili ti nejpovolanější – Luboš Dobrovský, Ivo Mathé a redakční kolega Martin Schulz.

A pak přes nepřízeň počasí všichni ven, symbolicky zahájit užívání lavičky. Jelikož nejsem politický glosátor, odkážu na podrobnosti ke „konkurentům“ – Děčínský Deník -> a iDnes ->

A na ukázku něco z vlasteneckého zpěvu:

https://youtu.be/fU5VFEWJcpQ

Tagy