weby pro nejsevernější čechy

1. žákovský koncert ZUŠ VDF

Než jsme stačili zaplakat nad skončenými prázdninami, blíží se k nám mílovými kroky vánoční svátky. Uprostřed tohoto běhu je tu důkaz, že nový školní rok už nese své ovoce. Varnsdorfská ZUŠka už stihla na úterý 23. října 2012 sestavit program svého prvního žákovského koncertu, na němž se rodičům předvedla převážně drobotina se svými dosavadními výsledky. Někteří ani nebyli za nástroji vidět… 

Překvapivě vyvrcholením večera nebylo vystoupení sborečku Čtyřlístek, ale instrumentálně-pěvecká dvojice, jejíž mužský element ihned po koncertě prsknul na web video z jejich vystoupení, takže se dole pod fotkami můžete podívat a především poslechnout.

https://youtu.be/bU9Uge4Okfw