weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se obnovila malířská výzdoba dvou kaplí a fasáda nádvoří

Návštěvníci Lorety Rumburk se při prohlídce barokní sakrální památky mohou seznámit s výsledky letošních restaurátorských a stavebních prací.

Úvodní foto: Vstupní budova Lorety Rumburk v zimě (Foto Klára Mágrová)

Původní podoby se dočkala malířská výzdoba kaple Pražského Jezulátka a sv. Jana Nepomuckého a kaple Panny Marie Lurdské. Opravena byla také fasáda nádvoří ambitu kolem loretánské kaple. Kulturní památku Loreta Rumburk spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Obnovu barokního skvostu severních Čech ve výši 1 044 000 Kč v roce 2015 podpořilo Ministerstvo kultury, Město Rumburk, Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Z Programu rozvoje venkova se hradila obnova části krovu klášterního kostela sv. Vavřince. Celoročně přístupná barokní kulturní památka se obnovuje od roku 1996. Záchranné práce dosud přišly na 26,874 mil. Kč.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy