weby pro nejsevernější čechy

Pololetní nocování s maškarním (v Jiříkově)

Nedávno dětem začala škola a už tu máme pololetí. Ve Spolku Jiřík jsme se rozhodli dětem tento den zpříjemnit dalším nocováním, navíc s maškarním.

Protože v tom samém termínu probíhala v zasedací místnosti MÚ beseda s autory knih o rozhlednách, přivítala v prostorách Včelky děti Lída s Luckou. Po přivítání a převlečení do masek zahájili program diskotékou v maskách a soutěžemi. Písníčky dětem pouštěli Olda Bořecký a Matěj Schäfer. Po osmé hodině se připojili Honza s Alešem, navečeřili jsme se a pokračovali dalšími soutěžemi. Zábava pokračovalo do půlnoci, kdy si všech dvacet dětí zalezlo do spacáků a dříve, či později, usnuly. Po probuzeni se děti nasnídaly a šly si užívat den školního volna.

Nyní pilně připravujeme program jarních prázdnin, které Spolek Jiřík pořádá na chatě AHOJ v Jizerských horách. Informace jsou k dispozici na našem webu www.spolekjirik7.webnode.cz nebo na našem Facebooku. Další nocování pro děti proběhne 1. dubna, zapojíme se během něj do celoevropské akce Noc s Andersenem.

Za Spolek Jiřík, Jan Dvořák.

Tagy