weby pro nejsevernější čechy

Stavební historie poutního kostela ve Filipově

V pondělí 15. února 2016 uspořádal Kruh přátel muzea Varnsdorf ve spolupráci s ŘKF Jiříkov v Městském divadle ve Varnsdorfu přednášku o stavební historii poutního kostela ve Filipově.

Klára Mágrová navázala na již proběhlé letošní akce, jako např. komentovaná prohlídka baziliky Filipov, při níž byly představeny publikace o tomto významném místě. S využitím celé řady unikátních podkladů a fotografických materiálů podrobně představila osudy této sakrální stavby, byť v nich stále zůstává mnoho bílých míst.

Tagy