weby pro nejsevernější čechy

Knižní Pohledy do jiříkovské historie

Doporučovat knihu, která není ve volném prodeji a u níž nevím, jak ji sehnat, je asi trochu zcestné. Bohužel, je to úděl mnoha tiskovin, nesoucích logo EU a některého z dotačních programů. Je sice fajn, že takové věci vůbec mohou vyjít, na druhou stranu se pro normální lidi stávají zcela nedobytnými artefakty…

O v pořadí třetí knize, kterou vydalo město Jiříkov u příležitosti 100. výročí povýšení na město, jsem občas něco zaslechl, ale dostal jsem se k ní až v únoru 2016. Takže po Dějinách města od Petra Karlíčka a sborníku starých fotografií a pohlednic Údolím Jiříkovského potoka je tu další poměrně silný svazek. Jen trochu mate názvem – Dějiny města: Pohledy do jiříkovské historie. Jde totiž o sborník vybraných příspěvků, které vycházely v Jiříkovských novinách. Ozvláštněn je tím, že jde o knihu oboustrannou – z jedné strany česky, ze strany druhé německy.

Texty jsou řazeny dle autorů tak, jak v novinách vycházely. Zastoupení autoři jsou Rudolf Tilke, Jiří Kubíček, Josef Eder, Josef Nedomlel, Emil Tuma, Miroslav Fojta, Václav Jirkovský, Pavel Kastl. 145 stran česky, 159 v němčině. Křídový papír, spousta fotografií a obrázků, medailonky autorů. Po věcné stránce soudit nemohu, nejsem historik a místní znalec, ale dojem na mě dělá víc než dobrý.

Takže pokud chcete mít regionální poličku v knihovně úplnou, zkuste sondovat, kudy k ní cestička…

Tagy