weby pro nejsevernější čechy

Hledači zlata v Jizerských horách

Ve středu 2. 3. 2016 otvíráme opět veřejnosti muzejní a výstavní prostory a zároveň představujeme první exponát měsíce v tomto roce. V březnu se jím stala unikátní knížka Hledači zlata v Jizerských horách stará sto let, která je v Libereckém kraji neznámá a není ani v ostatních knihovnách České republiky.

Bližší informace viz text PhDr. Vladimíra Peši, objevitele této knihy:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě získalo unikátní knížku starou sto let, která je v Libereckém kraji neznámá a není ani v ostatních knihovnách České republiky. Dílo, které napsal vrchní učitel W. Winkler v roce 1915, je pozoruhodné z více směrů. Zabývá se pohádkově laděným tématem dávných prospektorů, alchymistů a hledačů zlata, po nichž dodnes ve skalních oblastech nacházíme značky vyryté do skal. Historické motivy se prolínají s místními pověstmi a celé dílo si kladlo za cíl tyto informace lidové tradice uchovat pro další generace (to se – viděno s odstupem času – nepodařilo). Téma je představeno v podobě divadelní hry o 5 dějstvích. Je to vlastně vzdělávací pětiaktovka s nadčasovým příběhem o tom, zda hmotný majetek a peníze jsou opravdu cílem lidského života a snažení. Ukazuje hlubokou moudrost lidové tradice, kterou přerušila až současná společnost.

Děj se odehrává v osamělém hostinci v srdci Jizerských hor někdy před třicetiletou válkou, tedy počátkem 17. století. Dobrodruh a hledač zlata Frank v hostinci dlouhodobě pobývá a v okolí plánuje otevřít zlaté doly. S majitelem hostince uzavře obchod, kterým hostinec získá. Hostinský je zanedlouho nalezen mrtvý a okradený. Uplyne rok a Frank si coby majitel hostince chce vzít za ženu vdovu hostinského a to i přesto, že Marii ještě neskončilo smuteční období. Velmi na ní tlačí, ale ta se nedokáže rozhodnout. Frank se s ní pohádá, rozejdou se ve zlém a Marii z hostince i s malou dcerou vyžene. Zoufalá a ožebračená matka bloudí po horách, až se nevědomky dostane k pověstmi opředené skále Večerní zámek (Abendburg, Wieczorny Zamek – dnes zapomenutá lokalita na polské straně hor). Ta se náhle otevře a skřítkové zvou ženu s dítětem do síně plné zlatých pokladů. Udivená matka začne zlato vynášet z jeskyně, zatímco dcerka si uvnitř hraje se skřítky. Omámená zlatem nedbá varování, až se za ní skála i s dítětem zavře. Mariino bědování zaslechne Frank, který je náhodou poblíž, pozná známý hlas, zajásá nad zlatým pokladem, který Marii sebere a pokouší se jí ještě znásilnit. Na volání o pomoc přiběhnou horníci z blízkého dolu a při potyčce z Franka vypadne peněženka hostinského – důkaz, že byl zavražděn. Horníci Franka svázají a odvedou. Uplyne další rok a Marii kroky zavedou opět k Večernímu zámku. Je zde ve správný čas, kdy se skála otvírá a opět se shledá se svou dcerkou. Tentokrát si zlata ani nevšimne, největším pokladem života je její zdravé dítě.

Vladimír Peša, autor exponátu měsíce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se veřejnosti po zimní pauze opět otvírá ve středu 2. března 2016.

Jana Jermanová Jakubská

oddělení výstav a propagace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Příspěvková organizace Libereckého kraje

Nám. Osvobození 297

470 34 Česká Lípa

www.muzeumcl.cz

Tagy