weby pro nejsevernější čechy

Koncertní středa

Mezi průběžnými zprávami o tom, co se dělo, nesmíme zapomínat na fakt, že leccos se teprve dít bude, a to nejen o víkendu. Tudíž tu máme jednu malou pozvánku.
Těm, kdo nás čtou pravidelně, snad není třeba vysvětlovat, co že to je ten klavichord a kdo že to je ten Stradal. Rovnou tedy k jádru věci – do pořádání benefičních koncertů se zapojily i další subjekty, jsem tedy opravdu hodně zvědav, jestli se něco vybere ve VDF.

14. benefiční koncert se uskuteční v zázemí ZUŠ Varnsdorf ve středu 7.  listopadu 2012 v 17.00 hod. Žáci klavírní třídy Jany Horákové se aktivně zapojili do projektu záchrany klavichordu a díky pochopení ZUŠ Varnsdorf se uskuteční předposlední koncert na záchranu tohoto nástroje právě ve Varnsdorfu.

Dejme slovo tiskové zprávě:

ZUŠ Varnsdorf, ZUŠ Děčín (klavírní třída Jany Horákové) a Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, pořádají 14. benefiční koncert na záchranu klavichordu v zázemí koncertního sálu ZUŠ Varnsdorf ve středu 7. 11. 2012 v 17.00 hod.

Přijďte na koncert žáků ZUŠ Děčín klavírní třídy Jany Horákové zaštítěný heslem „Hrajeme pro radost a dobrou věc“ a podpořte projekt na záchranu nejstaršího klávesového nástroje regionu – klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti – tentokrát se sejdeme 7. 11. 2012 v 17.00 hod. v sále ZUŠ Varnsdorf.

Srdečně zveme do ZUŠ Varnsdorf na 14. benefiční koncert, jehož dobrovolné vstupné bude věnováno na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti.  Nástroj byl poškozen nevhodným skladováním v provizorním depozitáři muzea po druhé světové válce, kdy ještě organizace neměla svou současnou mateřskou budovu –  bývalou Försterovu továrnu na barvení tkanin a lněné příze. Jelikož bylo zákonem zrušeno německé vlastivědné muzeum v Krásné Lípě, byla jeho sbírka převedena z velké části do muzea rumburského. Proto se k nám dostala pozůstalost klavírního virtuosa, mistra transkripce a hudebního skladatele Augusta Stradala, jednoho z posledních žáků famózního velikána Ference Liszta. Shromažďování prostředků vrcholí a je připravována žádost o grant, na kterou je nutné disponovat vkladem v dostatečné výši. Předpokládané náklady dosahují částky 250 – 300 000 Kč dle vybrané restaurátorské dílny. Dárci věnovali částku 56 448 Kč. Organizace musí disponovat polovinou nákladů.

Staňte se podporovateli projektu, stejně jako ZUŠ Varnsdorf v čele s Jarmilou Šenovou, ZUŠ Děčín zastoupená Janou Horákovou a jejími žáky… Všem zůstane nejen dobrý pocit, ale s jistotou nemalá zásluha o péči o kulturní dědictví.

PROGRAM:

1. O. Ježková:Kočka je hebká, ale škrábe / Cesta do Indie – Vojtěch Kučera, 1. roč.
2. W. A. Mozart: Vídeňská sonata č. 6 / – Finale – Eliška Čuříková, 3. roč.
3. C. Rolline: Zastaveníčko Kateřina Horníková, 4. roč.
4. A. Diabelli: Sonata F, op.168, č.1 – Rondo / Fr. Horký:Pink – Boogie – Pavel Kubica, 3. roč.
5. V. Kaprálová: Na dalekou cestu / Valse Triste – Eliška Čuříková, 3. roč.
6. W. A. Mozart: Sonata F dur – Adagio / J. Haydn Sonata e moll – 3. v. – Donika Rosenkrancová, 5. roč.
7. L. van Beethoven: Sonata c moll op. 13, 1. a 2. věta – Anna Gaálová, 7.roč.
8. J. Vřešťál: Paleta – Růžová, Žlutá – Donika Rosenkrancová, 5. roč.
9. B. Smetana: České tance – Hulán / M. I. Glinka: Nocturno Es dur / J. Vřešťál: Paleta – Zelená – Anna Gaálová

Zajímavosti ze Stradalova života: August Stradal, šesté dítě advokáta Franze Josefa Stradala z Teplic, bydlel za studií ve Vídni v pronájmu u Zweigeltových, kteří pocházeli z Krásné Lípy. Jejich atraktivní dcera Hildegard, nadaná navíc překrásným hlasem a uměleckým cítěním, ihned upoutala pozornost mladého klavírního virtuoza. Prý také při svatební cestě v Benátkách zapěla na gondole tak úchvatně, že se gondoliér zdráhal přijmout peníze za svezení, protože v životě nic tak krásného dosud neslyšel. Však Hildegard vystupovala také před samotným císařem! Manželé spolu na koncertním turné strávili řadu let. Stradal měl od dětství podlomené zdraví, které věčné kodrcání od Londýna po Budapešť jen zhoršilo. Rozpad Rakouska-Uherska přinesl paradoxně i pozitivní skutečnost, nejen ztrátu majetku a možností vystupování. Manželé odešli do ústraní – do Krásné Lípy, kde Zweigeltovi vlastnili prostorný dům stojící dnes naproti autobusové zastávce, (tam nalezl útočiště od roku 1912 také akademický malíř August Frind). Pobyt blízko přírody a klidný způsob života se pozitivně odrazil na umělcově zdravotním stavu. Ovšem opačný účinek mělo „maloměsto“ na jeho choť, uvyklou na život ve světle slávy a za stálého zájmu veřejnosti.

Stradal zhudebnil celou řadu básní své ženy a jsou dochovány náročné transkripce orchestrálních skladeb na přednes pro klavír či dva klavíry. Interpretací Lisztových děl si získal velké jméno. Věnoval se také pedagogické činnosti. A vzhledem k dobrému finančnímu zázemí byl i známým sběratelem starožitností. Zaměřoval se nejen na porcelán, devocionálie či výtvarné umění, ale jako pravý hudebník sbíral notový materiál a hudební nástroje: Ať hrací skříňky, barokní flétny, či harfu, cembalo, klavichord, (včetně 2 exemplářů pianin Augusta Förstera, dále pak jednou Bösendorfera či Blüthnera). Manželé mobiliář na sever přistěhovali ve dvou přeplněných železničních vagónech. Bohužel poválečný chaos některé kusy strávil.

A uvidíme, jak se to vyvrbí, ještě by se tentýž den při troše dobré vůle dal stihnout další koncert:

Tagy