weby pro nejsevernější čechy

Záchrana kapličky sv. Anny

I v dnešní době lze nalézt vzácný poklad. Jeden takový se nachází v katastru Dlouhý důl v Krásné Lípě u Rumburka.

Jedná se o unikátní dřevěnou lesní kapličku, postavenou asi v polovině 19. století a ojedinělou v celé oblasti. Roky nabízela duševní podporu, dnes je bohužel ve velmi špatném, havarijním stavu, proto potřebuje naši a Vaši pomoc. KČT Krásná Lípa by rád uplatnil své zkušenosti k její záchraně. Ale jen zkušenosti a nadšení nestačí, proto žádáme širokou veřejnost o hlas na podporu záchrany této kapličky. Věříme, že se do budoucnosti stane jednou z nabízených perel na skvělém náhrdelníku krás tohoto kraje. Zachovejme ji i pro další generaci.

KČT Krásná Lípa se letos přihlásil do projektu „ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM“ právě s touto kapličkou a dostal se do nominace na“ DIVOKOU KARTU“. To znamená, že Vy – veřejnost, vyberete v každém regionu dodatečný čtvrtý projekt, který se může dostat právě díky Vám do hlavní soutěže.

HLASOVÁNÍ ZAČÍNÁ 8. DUBNA 2016 A KONČÍ 29. DUBNA O PŮLNOCI. Pro projekt „DIVOKÁ KARTA“ lze hlasovat na www.csobpomaharegionum.cz

Každý hlasující má možnost jen jednoho hlasu, jednomu projektu v regionu. Celkem tedy hlasující může udělit 14 hlasů, každý v jiném regionu.

Podpoříte-li hlasem náš projekt, máme šanci dostat se do hlavní části soutěže a tím získat finanční prostředky na záchranu tohoto jedinečného historického skvostu.

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU.

KČT KRÁSNÁ LÍPA

Tagy