weby pro nejsevernější čechy

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město (Šluknov)

V týdnu od 18. dubna do 24. dubna 2016 se Město Šluknov spolu se spolky, organizacemi a sdruženími ve městě přidalo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“.

Děti, studenti i dospělí se rozeběhli do všech koutů našeho města kde sbírali odpadky. Sebralo se celkem přes dvě tuny odpadů. Akce se zúčastnilo téměř 300 „uklízečů“.

Odvoz odpadů zajistily Technické služby ve Šluknově. Náklady na likvidaci odpadů na skládkách hradí Město Šluknov, které celou akci zaštítilo.

Velké poděkování patří žákům Základní školy J. Vohradského ze 6. A a 6. B, žákům Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově, studentům Střední lesnické školy, mladým rybářům, hasičům ve Šluknově, Ochráncům přírody ve Šluknově, Teen Challenge z Císařského, skupině Geocaching, Oblastní charitě Šluknov, skautům, Šluknovskému Království, zaměstnancům Městského úřadu ve Šluknově a také jednotlivcům: paní Helze Hoškové, Emílii Procházkové, Boženě Bortníkové, Haně Jankové, Anně Goldmannové a všem ostatním anonymním dobrovolníkům, kterým záleží na čistotě města ve kterém žijí.

ORŽP

Fotografie k vidění zde ->

Tagy