weby pro nejsevernější čechy

Třiď, ať je tu líp – jaro 2016

V sobotu 7. května 2016 organizoval odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf na ulici Západní před ZŠ Edisonova ve spolupráci s řadou firem zábavné dopoledne zaměřené na třídění odpadu.

Počasí vyšlo suprově, stánků, soutěží i příchozích se mi zdálo podstatně víc, než minulý rok při premiéře. Odevzdávaly se nepotřebné elektrospotřebiče, soutěžilo, vzdělávalo, vyrábělo, skákalo v nafukovacím popelářském autě. Předávaly se ceny za výtvarnou soutěž MŠ (kolektivy a jednotlivci), po mém odchodu se losovalo z lístečků, rozdávaných těm, kdo odevzdali u Elektrowinu spotřebič, a vyhodnocoval se nejlepší odhad znovuvyužitelnosti přetříděného komunálního odpadu.

A zmíněné premiérové provedení v říjnu 2015 ->

Tagy