weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených podstávkových domů 2016 proběhne na konci května v Rumburku

Den otevřených podstávkových domů proběhne koncem května ve Šmilovského ulici v Rumburku. V neděli 29. května 2016 od 10.00 h. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse.

Od 10.00 do 17.00 h. bude už posedmé přístupný podstávkový dům čp. 879/27. Akci pořádá majitel jednoho z památkově chráněných domů Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku. Vstup na Den otevřených podstávkových domů v Rumburku je volný.

V okrese Děčín se letos v květnu zpřístupní podstávkové domy v Rumburku, Lipové a Dolní Chřibské. Akce na propagaci lidové architektury probíhá na území Německa, Polska a Česka od roku 2005 vždy poslední neděli v květnu. Rumburk se připojuje od roku 2011. Dvanáctý ročník mezinárodní akce Den otevřených podstávkových domů organizuje nadace Stiftung Umgebindehaus, více http://www.stiftung-umgebindehaus.de/.

V Rumburku se v neděli 29. 5. 2016 od 10.00 do 11.30 h. uskuteční komentovaná prohlídka souboru podstávkových domů ve vesnické památkové rezervaci. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Od 10.00 do 17.00 h. je přístupný podstávkový dům čp. 879/27. V domě bude k dispozici výstava historických fotografií domu a celé ulice a dále historických stavebních plánů. Zájemci se mohou seznámit s panely o historii lokality. Pro letošní Den otevřených podstávkových domů se připravilo několik novinek. Jednou z nich je malá expozice o historii textilní výroby na Šluknovsku. Den podstávek v Rumburku nově pamatuje i na děti. Mohou skládat model podstávkového domu a puzzle nebo si vybarvit omalovánky s tematikou lidové architektury. Soubor podstávkových domů ve Šmilovského ulici v Rumburku je od roku 1995 prohlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Osmnáct dochovaných roubených podstávkových domů bylo postaveno v letech 1786-1805. Domy dosud slouží původnímu účelu – k bydlení.

Klára Mágrová

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Filip Mágr, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 723 959 516

Den otevřených podstavkových domů – Rumburk, Šmilovského ulice (foto Klára Mágrová)

Tagy