weby pro nejsevernější čechy

Žabí noc v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a jeho ekoporadna Orsej zve v pátek 20. 5. 2016 na zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje.

V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolci) i bezocasými (žáby) obojživelníky pomocí prezentace doplněné množstvím fotografií a živými exempláři. Následovat bude poslech a pokus o určování žab dle hlasového projevu. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Ing. Z. Vitáčka.

Setkání ve 20.30 na místě realizace – výzkumná plocha pro obojživelníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v Obecním lese, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o. Nevelká vodní plocha ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv (holínky) s sebou. Program je zdarma.

Bližší informace – Ing. Zdeněk Vitáček, zoolog (vitacek@muzeumcl.cz, 724 245 465).

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská

Oddělení výstav a propagace

Vastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy