weby pro nejsevernější čechy

Pozvání na novou výstavu sbírkových přírůstků 2005 – 2015 do České Lípy

Od 2. 6. 2016 bude návštěvníkům Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zpřístupněna v prostorách ambitu nová výstava Sbírkové přírůstky z let 2005 až 2015.

Rádi bychom poukázali na akviziční činnost posledních deseti let z různých muzejních oborů, ať už geologie, paleontologie, entomologie, zoologie, archeologie nebo historie. K vidění budou i písemnosti, pohlednice, knihy, hračky, militária, výtvarné umění, technické výrobky a mnoho dalších exponátů.

Na hlavní letošní návštěvnickou sezónu jsme si pro naše příznivce připravili atraktivní výstavu „Sbírkové přírůstky z let 2005 až 2015“. Návštěvníci našeho muzea si zvykli, že pro ně v prostorách ambitu realizujeme různé specializované výstavy – namátkou s kuchyňskou, školní, archeologickou či mysliveckou tematikou. Ve zhruba desetiletých intervalech se však chceme pochlubit i našimi novými akvizicemi, které zatím převážně neměly tu čest ukázat se veřejnosti.

Zjistíte, jakými cestami nabýváme další sbírkové předměty, a uvidíte průřez napříč různorodými muzejními obory. Další exponáty čekají právě na Vás!

Eva Schmidová

vedoucí Oddělení správy sbírkového fondu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy