weby pro nejsevernější čechy

Mámo, táto přesvědč mně …

Dne 26.5. 2016 se v dopoledních hodinách uskutečnilo zakončení celoročního projektu v mateřské škole Sluníčko Varnsdorf s názvem “Mámo, táto přesvědč mně, že jezdíme bezpečně“ . Projekt probíhal ve spolupráci se studenty bezpečnostně-právního oboru VOŠ a SŠ Varnsdorf, kteří pomáhali dětem osvojovat si základní dopravní znalosti formou her. Vše zvládli pod vedením našich šikovných paních učitelek na výbornou. Po celý rok jsme si společně s dětmi dopravní výchovu velice užívali.

Vyvrcholením byla právě čtvrteční akce na krásně opraveném dopravním hřišti ve Varnsdorfu. Třešničkou na dortu byly fungující semafory, přednáška pana Špičky ( strážníka MP) a spousta dopravních soutěží, za které si děti zaslouženě vybojovaly své „řidičské průkazy“ a sladkou odměnu. Celkově byla pro nás dopravní prevence úžasným zážitkem. (kolektiv MŠ Sluníčko)