weby pro nejsevernější čechy

Konference 150 let Filipova

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2016 se v Krásné Lípě a ve Filipově uskuteční konference „150 let Filipova“. Přinese vystoupení teologů, lékařů, historiků a dalších odborníků k problematice událostí ve Filipově z 13. 1. 1866. Příspěvky přednášejících shrne následně vydaný česko-německý sborník. Konferenci pořádá Biskupství litoměřické ve spolupráci s ŘKF Jiříkov a dalšími partnery.

12. a 13. září 2016 se uskuteční česko-německá konference 150 let Filipova. Hlavním dnem bude pondělí 12. září 2016, kdy se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě od 10.00 do 17.00 h. sejdou odborníci, zájemci a příznivci poutního místa ve Filipově, aby hovořili o filipovských událostech z roku 1866 a zhodnotili jejich význam. Zaměření konference bude teologické, historické a kulturní, s akcentem na filipovské události. Jelikož se v souvislosti s mariánským zjevením a uzdravením dívky Magdaleny Kade 13. ledna 1866 objevují pochybnosti, bude cílem konference nejenom připomenout důležitost poutního místa, jeho tradici a historii, včetně působení řeholních řádů, ale také přispět k diskusi o těchto událostech na základě studia dochovaných archivních pramenů jak archivářem, tak lékařem.

Konference se zúčastní litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Přednášky přislíbili přední čeští telogové, mezi které patří děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokop Brož, Th.D., doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L., rovněž z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, generální vikář litoměřické diecéze ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, významní litoměřičtí lékaři MUDr. Milan Zbořil, OSGM a MUDr. Jan Zbořil, Dr. Gerburg Thunig-Nittner z Ackermann-Gemeinde, Mag. Dr. Theol. Martin Leitgöb, CSsR, Benno Beneš, SDB, Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Mgr. Klára Mágrová z Římskokatolické farnosti Jiříkov a Mgr. Martin Barus z Biskupství litoměřického.

Po skončení konference se uskuteční v kostele sv. Maří Magdalény v Krásné Lípě od 19.00 h. koncert duchovní hudby Vilémovského chrámového sboru, Mikulášovického sboru a pěvců ze Sebnitz a Neustadtu a Rumburského komorní orchestru. Od 20.00 do 21. 30 h. následuje v restauraci Lípa společenský večer s rautem.

Rok 2016 je nejen připomínkou 150 let od událostí z 13. ledna 1866, ale také výročím korunovace sochy Panny Marie Filipovské z 12. září 1926. Na 13. září 2016 je plánována pro účastníky konference komentovaná prohlídka baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově a pro všechny zájemce slavnostní bohoslužba, připomínající výročí filipovské sochy Panny Marie. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup drážďansko-míšeňské diecéze Mons. Joachim Reinelt.

Konference je pořádána ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov, která se o filipovskou baziliku stará. Mezi významné partnery patří spolek Ackermann-Gemeinde, založený roku 1946 v Mnichově (od roku 1999 působí v České republice).

Jana Chadimová

O Filipovu

Filipov se nachází ve Šluknovském výběžku u hranice s Německem. V roce 1866 zde došlo k událostem, které vedly k tomu, že ho začali ve velké míře navštěvovat poutníci. Nejprve byla na místě domu, ve kterém došlo k mariánskému zjevení a uzdravení Magdaleny Kade, vybudována kaple a později byl přistavěn monumentální dvojvěžový kostel, který se v roce 1926 dočkal povýšení papežem Piem XI. na baziliku minor Panny Marie Pomocnice křesťanů.

V bazilice jsou celoročně bohoslužby (česko-německé) a v létě zde probíhá festival varhanní hudby.

Registrace a bližší informace: http://www.dltm.cz/konference-filipov-2016

Kontakt: e-mail: filipov@dltm.cz, tel.: +420 731 679 939 (Mgr. Jana Chadimová)

Odkazy

http://www.dltm.cz/

http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/

http://www.farnost-krasna-lipa.cz/

http://www.ceskesvycarsko.cz/cs/dum-ceskeho-svycarska

Tagy